Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, no š.g.1.maija tiks turpinātas eksperimentālā kārtā ieviestās izmaiņas autobusa maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (3.Ruģeļu sākumskola) kustības shēmā (iebraukšana Nometņu un Pūces ielas krustojumā, kur tika ierīkota pagaidu autobusu pietura).

 • Drīz tiks atklāts jauns autobusu maršruts

  Atbalstot šūšanas uzņēmuma darbinieku lūgumu organizēt sabiedriskā transporta satiksmi starp pilsētas mikrorajoniem un cietoksni, tādējādi atvieglojot nokļūšanu darbā un mājās, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija pēc AS “Daugavpils satiksme” piedāvājuma nolēma eksperimentālā kārtā no š.g. 1.maija uz 3 mēnešiem ieviest autobusu maršrutu Nr.24 “Autoosta – Jaunbūve – Ķīmiķu mikrorajons – Jaunforštadte – Cietoksnis – Autoosta”.

  Autobuss pirmajā “rīta” reisā no autoostas izbrauks plkst. 05:45, kursējot pa Lāčplēša, Cietokšņa, Imantas, Daugavas, 18.Novembra, Varšavas, Smilšu, Jelgavas, 18.Novembra, Valkas, Smilšu, Jātnieku, Zeļinska, Cialkovska, Višķu, Latgales, Vidzemes, Piekrastes, Rēzeknes, Aveņu, Vidzemes, Odu, Cēsu, Motoru, Vaļņu, Cietokšņa un Lāčplēša ielu.

  Autobuss otrajā “vakara” reisā no autoostas izbrauks plkst. 16:11 – tas kursēs pretējā virzienā: Lāčplēša, Cietokšņa, Vaļņu, Motoru, Cēsu, Odu, Vidzemes, Piekrastes, Rēzeknes, Aveņu, Vidzemes, Latgales, Višķu, Cialkovska, Jātnieku, Smilšu, Valkas, 18.Novembra, Jelgavas, Smilšu, Varšavas, 18.Novembra, Daugavas un Imantas iela.

  Drīzumā Cēsu ielā pirms dzelzceļa pārbrauktuves tiks ierīkota jauna autobusu pietura.

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 20.aprīļa līdz 15.maijam Brjanskas ielā pilsētas autobusu kustība paliek bez izmaiņām.

  Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējās akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 27.aprīlī plkst. 09:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam izpildi.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ 2016.gada pārskata apstiprināšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ revidenta iecelšana 2017.gadam un atlīdzības noteikšana.

  Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.1 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku amatalgu saraksts’’ jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  AS „Daugavpils satiksme” statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ valde

 • Pasažieru ievērībai!

  Remonta darbu laikā no š.g.18.aprīļa plkst.8.30 līdz 25.aprīlim būs izmaiņaspilsētas autobusu maršruta Nr.9 kustībā pa Staru un Oškalna ielu. Norādīto ielu posmā no Gaujas ielas līdz Ķiršu ielai autobuss nekursēs.

  Izziņas pa tālr. 65425270

 • Autobusa maršruta Nr.16 papildreisi

  No š.g. 20.aprīļa tiks veiktas izmaiņas autobusa Nr. 16 eksperimentālā maršruta “Autoosta – Piena kombināta ciemats” kustības sarakstā – tiks ieviesti 4 papildreisi plkst. 6:25, 9:20, 12:40 un 18:40 (atiešanas laiks no autoostas).

 • Pasažieru ievērībai!

  No š.g. 15.aprīļa atsāka kursēt 7B maršruta autobuss "Autoosta- Kalkūni-dārzkopju biedrība "Mičurinietis". Kā katru gadu autobuss kursēs vasaras periodā - līdz 15.oktobrim.
 • Pasažieru ievērībai!

  Remonta darbu laikā no š.g.10. līdz 14. aprīlim būs izmaiņas pilsētas autobusu maršrutu Nr.8 un Nr.15 kustībā pa Lielo ielu.Lielās ielas posms no Amatu ielas līdz Upes ielai tiks apbraukts pa Amatu, Pārdaugavas, Brīvības un Sēlijas ielu.

  Pietura ”Upes iela” (uz centru ), kas atrodas Lielajā ielā, tiek pārcelta uz Brīvības ielu pirms Sēlijas ielas krustojuma.

  Remontdarbu laikā no š.g. 04.aprīļa līdz 28.aprīlim Zelinska ielā pilsētas autobusu kustība paliek bez izmaiņām.

  Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir noslēgusi līgumu par tramvaju infrastruktūras attīstības projekta realizāciju un uzsāk pirmos būvdarbus

  10.03.2017. AS ‘’Daugavpils satiksme’’ parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanu.

  Projekts paredz turpināt Daugavpils pilsētas tramvaju infrastruktūras attīstību veicot ieguldījumus gan esošo tramvaju sliežu pārbūvē pārbūvē Vienības iela – Stacijas iela ( 2.06 km), gan jauna posma izbūvē Vasarnīcu iela - Veselības iela – Stropu ciemats (2.26 km).

  Nopietni uzlabojumi ir gaidāmi tramvaju elektroapgādes nodrošinājuma sistēmā nodrošinot pantogrāfa sistēmas (9.5 km) izbūvi un novecojošo balstu nomaiņu, kā arī protams, 8 jaunu tramvaju vagonu iegāde.

  Būvdarbu izpilde kontakttīkla sistēmas daļā ir uzsākti un , pēc attiecīgo iepirkuma procedūru noslēgšanās sekos sliežu ceļu posmu rekonstrukcijas un jaunbūves būvdarbu veikšana.

  Projektu plānots noslēgt līdz 2019. gada 31. decembrim.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 15855447.65 EUR

  Projekts Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.