Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS „Daugavpils informē” , ka no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam autobusa maršruti Nr.15, Nr.17 un Nr.17A darbdienās kursēs pēc brīvdienas kustības saraksta.

 • AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā vilces apakšstacijas elektronisko iekārtu remonta elektromontieri.

  Prasības pretendentiem:

  - vismaz vidējā izglītība elektrotehniskajā jomā;

  - elektrošības apliecība “C” grupa;

  - valsts valodas prasmes apliecība B1;

  - darba pieredze augstsprieguma iekārtu apkalpošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv

  Darba samaksa stundas tarifa likme – EUR 2.72 – 3.02

  Tālrunis uzziņām 65433632

 • Paziņojums par iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktinformācija:

  AS ,,Daugavpils satiksme’’, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18. Novembra iela 183, Daugavpils, kontakttālrunis +37165433632.

  Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs:

  Eiropas Savienības fonda projekta ,,Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1./16/I/003, ietvaros.

  Iepirkuma procedūras nosaukums:

  Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ,,Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ ietvaros

  Iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/15/KF

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

  Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projektaNr. 4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ ietvaros atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un darba daudzumu sarakstiem.

  Informācija par nolikuma pieejamību vai tā saņemšanas kārtību:

  Ar nolikumu var iepazītieswww.satiksme.daugavpils.lv vai www.daugavpils.lv vai saņemt personīgi 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, AS ,,Daugavpils satiksme’’, 2.stāvā, 1.kab., pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:45 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:45 līdz plkst. 15:45.

  Kontaktpersona: Natālija Komare, tālr.+37165433632, e-pasts:info@dsatiksme.lv.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ līdz 2017.gada 27.jūnijam, plkst. 10:00.

 • Par sabiedriskā transporta papildreisu nodrošināšanu „Eiropas muzeju nakts-2017” laikā

  Starptautiskās akcijas „Eiropas muzeju nakts-2017” laikā AS “Daugavpils satiksme” organizē tramvaja un autobusu papildreisus:

  1. tramvaju kustībai:

  tramvajam Nr.3 20.05. 2017. – 21.05.2017. pagarina tramvaju kursēšanas laiku līdz plkst.01:00 un organizē šādus papildreisus:

  tramvaja atiešanas laiks no pieturas „Cietoksnis” plkst.: 21:40; 22:30; 22:55; 23:20; 23:45; 00:10; 00:35; 01:00 (visi papildreisu tramvaju vagoni kursēs caur gala pieturu „Butļerova iela”);

  2. autobusu kustībai:

  1) autobusa Nr.13A atiešanas laiks no pieturas „Rotko Centrs”:

  20.05.2017.plkst.: 22:40; 23:20;

  21.05.2017.plkst. 00:10;

  2) autobusa Nr.12 atiešanas laiks no pieturas „Autoosta”:

  21.05.2017.plkst. 00:30;

  3) autobusa Nr.17A atiešanas laiks no pieturas „Autoosta”:

  21.05.2017.plkst. 00:30;

  4) autobusa Nr.4 atiešanas laiks no pieturas „Autoosta”

  21.05.2017.plkst. 00:30.

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces norises laika un darba kārtības grozīšanu

  AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo, ka 2017.gada 23.maija kārtējās akcionāra sapulces darba kārtība un norises laiks tiek grozīti. Līdz ar to, kārtējās akcionāra sapulces norises laiks ir plkst.10:30 un darba kārtība ir šāda:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS ,,Daugavpils satiksme’’ atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam izpildi.

  3. AS ,,Daugavpils satiksme’’ 2016.gada pārskata apstiprināšana.

  4. AS ,,Daugavpils satiksme’’ valdes locekļu atlīdzības noteikšana.

  5. AS ,,Daugavpils satiksme’’ revidenta iecelšana 2017.gadam un atlīdzības noteikšana.

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu 23.05.2017.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējās akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 23.maijā, plkst. 10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam izpildi.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ 2016.gada pārskata apstiprināšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ revidenta iecelšana 2017.gadam un atlīdzības noteikšana.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme”

  Valde

 • AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku juriskonsultu.

  AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku juriskonsultu.

  Prasības pretendentiem:

  - profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

  - ne mazāk par 2 gadiem darba pieredze juriskonsulta amatā (pieredze darbā ar Eiropas projektiem un iepirkumu jomā);

  - labas iemaņas darbā ar datoru; (Word, Excel, PowerPoint), izmantot

  interneta iespējas un datu bāzes;

  - valsts valodas prasme – augstākā (C2 līmenis);

  - spēja strādāt dinamiskā un aktīvā vidē, labas komunikācijas prasmes.

  Galvenie amata pienākumi:

  1. Veikt uzņēmuma ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko analīzi.

  2. Veikt lēmumu projektu izskatīšanu, nepieciešamības gadījumā, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Kontrolēt lēmumu, līgumu, koplīguma, rīkojumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  4. Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, lēmumus, noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c. juridiska rakstura dokumentus.

  5. Kārtot uzņēmuma tiesiskos jautājumus, iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt uzņēmumu tiesā.

  6. Piedalīties Eiropas projektu realizēšanas darbā.

  7. Piedalīties Iepirkumu komisijas darbā, konsultēt uzņēmuma darbiniekus par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem.

  8. Sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu.

  9. Vadīt uzņēmumā informatīvo darbu likumdošanas un normatīvo aktu jautājumos, darot zināmu uzņēmuma darbiniekiem par to atcelšanu vai grozīšanu.

  Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz 2017.gada 19.maijam.

  Amatalga - EUR 740.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 09.05.2017.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 9.maijā plkst. 10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par AS ,,Daugavpils satiksme’’ pārējo rezervju izlietojumu.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme” valde

 • Paziņojums par 27.04.2017. ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

  AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo, ka 2017.gada 27.aprīļa ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtība tiek grozīta un noteikta jauna darba kārtība:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.1 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku amatalgu saraksts’’ jaunas redakcijas saskaņošanu.

  AS „Daugavpils satiksme” statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme”valde