Jaunumi

 • Par autobusu pieturas "Aleksandra iela" pārcelšanu

  SIA „Film Angels Studio” pieteiktās filmēšanas laikā Daugavpils cietoksnī autobusu pietura ”Aleksandra iela” no š.g. 22.jūlija plkst. 08:00 līdz 22.jūlija plkst. 20:00 tiek pārcelta apmēram 150 m uz priekšu (aiz Aleksandra un 1.Oficieru ielas krustojuma).

  Sīkāka informācija par izmaiņām kustības sarakstā ir pieejama pa tālr.65425270.

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu 04.08.2016.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2016.gada 4.augustā, plkst. 10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar atklātā konkursa ,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi" identifikācijas Nr. ASDS/2016/29, uzvarētājiem.

  3. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar atklātā konkursa „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi” „A”, „B” un „C” daļas, identifikācijas Nr. ASDS/2016/47, uzvarētājiem.

  Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci, jo vispārīgās vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas (līdz 1500000 tonnām), kā arī rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi nepieciešams saņemt akcionāra piekrišanu, jo līgumcena pārsniedz EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstošus euro 00 centus).

 • Par 18.07.16. avārijas seku likvidēšanu

  18.jūlijā kravas automašīnas izraisītā kontakttīkla pārrāvuma dēļ no plkst.13:47 tika bloķēta trešā maršruta tramvaju kustība posmā starp pieturām „Tirgus” –„Cietoksnis”. Trešā maršruta tramvajs kursēja caur pieturu „Stacija”, bet pasažieru pārvadāšana no pieturas ‘Cietoksnis” līdz pieturai „Tirgus” tika organizēta ar mazietilpības autobusu.

  Pēc 13 stundu AS „Daugavpils satiksme” organizētā avārijas brigādes nepārtrauktā darba avārijas sekas tika likvidētas 19.jūlijā plkst. 2:48, un šodien, no paša rīta tramvaju kustība iepriekš minētajā posmā ir atjaunota.

  Atvainojamies par sagādātajam neērtībām

  AS „Daugavpils satiksme”

 • Par kontakttīkla pārrāvumu pie 3.maršruta galapieturas “Cietoksnis” 18.07.16.

  Kontakttīkla pārrāvuma dēļ (pie 3.maršruta galapieturas “Cietoksnis”) 3.maršruta tramvajs kursēs nevis caur pieturu „Cietoksnis”, bet gan caur dzelzceļa staciju. Līdz avārijas seku likvidēšanai pēc 3.maršruta tramvaju kustības saraksta no pieturas „Tirgus” līdz pieturai „Cietoksnis” un atpakaļ kursēs mikroautobuss.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

  AS „Daugavpils satiksme”

 • Informācija par AS ”Daugavpils satiksme” jauno pilsētas autobusu testēšanu

  Sākot ar 2014.gada 1.janvāri AS “Daugavpils satiksme” veic pasažieru pārvadāšanu ne tikai ar tramvajiem, bet arī ar autobusiem. No SIA ”Daugavpils autobusu parks” tika pārņemti 49 (četrdesmit deviņi) autobusi. Šobrīd AS “Daugavpils satiksme” ekspluatē 51 (piecdesmit vienu) autobusu, kuru vidējais vecums ir 15,4 gadi. Tuvākajā laikā pilsētas autobusu parku ir nepieciešams atjaunot. Eiropas Savienības valstīs ražoto autobusu klāsts ir ļoti plašs – tie ir dažādas ietilpības, ar dažādu degvielas patēriņu, dažādu energotaupīgo apgaismojumu, tiem ir atšķirīgs salona dizains. Jāatzīmē, ka pārsvarā tie ir zemās grīdas autobusi, kas ir ļoti būtisks priekšnosacījums pasažieriem ar īpašām vajadzībām.

  Lai sekmīgāk izvēlētos Daugavpils pilsētas pasažieriem ērtākos un ekspluatēšanai piemērotākos autobusus, AS ”Daugavpils satiksme” 2016.gadā nolēma veikt dažādu ražotāju piedāvāto autobusu testēšanu pilsētas maršrutos.

  Mūsu ideju atbalstīja SIA”SOLARIS BUS LATVIJA” un SIA “ALKOM-TRANS”, testēšanai tika iedalīti jauni Polijā un Čehijā ražotie autobusi: SOLARIS NEW URBINO, IVECO URBANWAY un IVECO SKD LF 38.

  Kopējais testējamo autobusu nobraukums pilsētas maršrutos bija aptuveni 8500 km. Pēc testēšanas beigām tika veikta aptauja, kurā gan autobusu vadītāji, gan pilsētas pasažieri pozitīvi novērtēja autobusu tehniskās iespējas un komforta līmeni.

  Tuvākajā nākotnē pilsētas autobusu testēšanā izteica vēlmi piedalīties arī MAN un VOLVO autobusu ražotāji.

 • Par sliežu ceļa remontu A.Pumpura ielā

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 18.jūlija uz 19.jūliju no plkst.22:00 līdz plkst.4:00 notiks tramvaju sliežu ceļa remonts A.Pumpura ielā, posmā no Užvaldes ielas līdz Avotu ielai.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • Avārijas sekas 3.maršrutā ir likvidētas

  12.jūlijā kravas automašīnas izraisītā kontakttīkla pārrāvuma dēļ no plkst.13:51 tika bloķēta trešā maršruta tramvaju kustība posmā starp pieturām „Tirgus” –„Cietoksnis”. Trešā maršruta tramvajs kursēja caur pieturu „Stacija”, bet pasažieru pārvadāšana no pieturas ‘Cietoksnis” līdz pieturai „Tirgus” tika organizēta ar mazietilpības autobusu.

  Pēc 22 stundu AS „Daugavpils satiksme” organizētā avārijas brigādes nepārtrauktā darba avārijas sekas tika likvidētas, un šodien, 13.jūlijā no plkst. 12:18 tramvaju kustība iepriekš minētajā posmā ir atjaunota.

  Atvainojamies par sagādātajam neērtībām

  AS „Daugavpils satiksme”

 • Par kontakttīkla pārrāvumu pie 3.maršruta galapieturas “Cietoksnis”

  Kontakttīkla pārrāvuma dēļ (pie 3.maršruta galapieturas “Cietoksnis”) 3.maršruta tramvajs kursēs nevis caur pieturu „Cietoksnis”, bet gan caur dzelzceļa staciju. Līdz avārijas seku likvidēšanai pēc 3.maršruta tramvaju kustības saraksta no pieturas „Tirgus” līdz pieturai „Cietoksnis” un atpakaļ kursēs mikroautobuss.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

  AS „Daugavpils satiksme”

 • Par sliežu ceļa remonta darbiem A. Pumpura ielā

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 12.jūlija uz 13.jūliju no plkst.22:00 līdz plkst.4:00 notiks tramvaju sliežu ceļa remonts A.Pumpura ielā, posmā no Užvaldes ielas līdz Avotu ielai.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtējuma analīze

  No 2016.gada 19.maija līdz 2016.gada 24.jūnijam AS „Daugavpils satiksme” mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv tika veikta aptauja par „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtējumu”.

  Aptaujā piedalījās 190 respondentu, no kuriem 72 – vīrieši (38%) un 118 – sievietes (62%), kuru vidējais vecums ir 35 gadi (visjaunākajam respondentam – 13 gadi, visvecākajam – 75 gadi).

  Pārsvarā respondenti izmanto sabiedrisko transportu braucieniem uz/no darba (45% - tramvajs, 42% - autobuss) katru dienu (24% - tramvajs, 28% - autobuss).

  Tīrība un kārtība tramvaju vagonos un autobusu salonos apmierina attiecīgi 72% un 66% respondentu (neapmierina 14% - tramvajos, 22% - autobusos);

  Ar konduktoru atsaucību un laipnību ir apmierināti attiecīgi 60% un 55% respondentu (neapmierina 22% - tramvajos, 25% - autobusos);

  Biļešu cenas sabiedriskajā transportā apmierina 67% respondentu, neapmierina 18% - tramvajos, 19% - autobusos);

  Respondentus apmierina tramvaju un autobusu kustības precizitāte, attiecīgi 77% un 71% (neapmierina 9% - tramvajos, 16% - autobusos);

  Tramvaju un autobusu kustības biežums apmierina attiecīgi 68% un 55% respondentu (neapmierina 18% - tramvajos, 31% - autobusos), bet informācijas pieejamība par tramvaju un autobusu kustības sarakstu izmaiņām apmierina attiecīgi 54% un 50% respondentu (neapmierina 23% - tramvajos, 24% - autobusos).

  Kā redzams, pārliecinošs respondentu pārsvars vērtē pakalpojumu kvalitāti kā apmierinošu.

  Zināmas grūtības respondentiem sagādāja AS „Daugavpils satiksme” darbinieku operatīvās reaģēšanas avārijas situācijās un Wi-Fi pieejamības vērtēšanā.

  Kopumā, vērtējot 9 sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes rādītājus, tikai 18% no respondentiem izteica savu neapmierinātību par tramvaju pakalpojumiem un 23% - par autobusu pakalpojumiem.

  Salīdzinot ar iepriekš veiktas aptaujas „Sabiedriskā transporta (tramvajs) pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtējumu tramvaju līnijas rekonstrukcijas apstākļos” rezultātiem, negatīvo atbilžu skaits samazinājās par 13%, respondentu skaits palielinājās par 38% jeb par 73 cilvēkiem.