Aktualitātes

 • Tiek pieslēgts apgaismojums Veselības ielā

  No šodienas, 2018. gada 8. novembra, pārvietošanās vakara stundās pa Veselības ielu kļūs drošāka un gaišāka, jo tiek pieslēgts apgaismojums Veselības ielas posmā, kur tas bija atslēgts sakarā ar būvdarbu veikšanu projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

 • Daugavpils domes deputāti atbalsta galvojumu tramvaju iegādei

  2018. gada 1.novembra ārkārtas domes sēdē ar balsu vairākumu Daugavpils domes deputāti atbalstīja galvojuma sniegšanu AS “Daugavpils satiksme” jaunu tramvaju iegādei.

  Kopš 2017.gada pavasara AS “Daugavpils satiksme” realizē Kohēzijas fonda finansēto projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā”, kura ietvaros ir paredzēts iegādāties 8 jaunus tramvaju vagonus. Tā kā iepirkuma uzvarētājs “Railvec” UAB piedāvāja piegādāt tramvajus par augstāku cenu, nekā bija paredzēts projektā, tika lemts par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 1693600,00 EUR apmērā, kam bija nepieciešams Daugavpils pilsētas domes galvojums.

  Pēc ilgstošām diskusijām un šī jautājuma apspriešanas domes deputāti ar balsu vairākumu tomēr pieņēma lēmumu par galvojuma sniegšanu uzņēmumam, līdz ar to AS “Daugavpils satiksme” spēs realizēt šo projekta daļu un iegādāties 8 jaunus un modernus tramvajus, kas ne tikai nodrošinās lielāku patērētās elektroenerģijas ekonomiju un būs ērtāki salīdzinājumā ar vecajiem tramvajiem, bet arī vēl ilgi kalpos mūsu pilsētas iedzīvotājiem un priecēs pilsētas viesus.

 • Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 8.novembrī plkst.09:00 sekojošu darba kārtību papildināt ar trešo un ceturto jautājumu:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Par “Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  3. Valdes locekļa S. Blagoveščenska atsaukšana.

  4. Valdes locekļa ievēlēšana.

 • Tramvaju ceļa izbūve līdz reģionālajai slimnīcai rit pilnā sparā

  AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26km).

  Šī pusgada laikā ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta pamatne sliežu ceļam, kā arī lielākā sliežu ceļa daļa. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

  Tāpat oktobra sākumā uz 2 nedēļām tika pārtraukta 3.maršruta tramvaja kustība posmā no Valkas ielas līdz galapunktam Stropos, lai izbūvētu pārmiju posmu 18.novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā; šajā laikā pasažieru pārvadājumiem šajā maršruta posmā tika izmantoti mazietilpības autobusi. Būvnieki ne tikai iekļāvās noteiktajos termiņos, bet darbus pabeidza agrāk par noteikto, tādējādi tramvaja kustība visā maršrutā tika atjaunota par pāris dienām agrāk.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido 72-75%, pamatdarbus tiek plānots pabeigt līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, pēc tā atliks tikai veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5650200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

  AS “Daugavpils satiksme”

  65433632

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 29. oktobra plkst. 10.00 līdz 8.novembrim Sēlijas ielas posmā no Amatu ielas līdz Brjanskas ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 8, 15 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Amatu, Baznīcas, Brjanskas un Liginišķu ielu.

  Pietura “Brjanskas iela” (virzienā no centra) tiks slēgta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 1.novembra eksperimentālā kārtā darba dienās uz 3 mēnešiem ieviest jaunu autobusa maršruta Nr.26 “Autoosta – Ķīmiķu ciemats – Jaunforštadte – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.20, no pieturas “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca” – plkst. 23.40 un no pieturas “Aveņu iela” – plkst. 23.52.

  Maršruta apraksts: Lāčplēša iela– Cietokšņa iela– Imantas iela– Daugavas iela– 18.novembra iela– Varšavas iela– Arodu iela– Kauņas iela– Smilšu iela– Jātnieku iela– Ciolkovska iela– Višķu iela– Latgales iela– Vidzemes iela– Aveņu iela– Zeltkalna iela– Piekrastes iela– Rēzeknes iela– Aveņu iela– Arendoles iela– Aveņu iela– Vidzemes iela– Kārklu iela– Stacijas iela– Balvu iela– Cietokšņa iela– Lāčplēša iela.

  AS “Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.novembra eksperimentālā kārtā uz 3 mēnešiem tikai brīvdienās tiks pagarināts eksperimentālais autobusa maršruts Nr.25 “Grīva – Liginišķi – Grīva” ar šādiem atiešanas laikiem:

  no Autoostas: plkst. 08.20; 11.55 un 13.07;

  no pieturas ”Ķiršu iela”: plkst. 08.35; 09.05; 09.35; 12.10; 13.30.

  Vienlaikus sakarā ar eksperimenta negatīvajiem rezultātiem tiek atcelts reiss ar atiešanas laiku no pieturas “Ķiršu iela” plkst.12.50.

  AS “Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot iedzīvotāju lūgumu, no 2018.gada 1.novembra darba dienās tiek mainīts maršruta Nr.19 “Jaunforštadte – Ķīmiķu ciemats – Jaunbūve – Jaunforštadte” autobusa reisa atiešanas laiks:

  no pieturas “Aveņu iela”: no plkst.06.10 tiek pārcelts uz plkst.06.05;

  no pieturas “Ciolkovska iela”: paliek bez izmaiņām plkst. 06.25.

  AS “Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot iedzīvotāju lūgumu, no 2018.gada 1.novembra darba dienās tiek mainīts maršruta Nr.12 “Autoosta - Križi” autobusa reisa atiešanas laiks:

  no Autoostas: no plkst. 05.35 tiek pārcelts uz plkst. 05.20;

  no Križiem: no plkst. 06.00 – uz plkst. 05.53.

  AS “Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka autobusa maršruta Nr.20B “Jaunforštadte – Smiltenes iela – Jaunbūve – Ķīmiķu ciemats” periodisko kavējumu dēļ sakarā ar apbraucamo ceļa posmu un ilgstošo ceļu remontu no š.g. 1.novembra tiek ieviestas izmaiņas autobusa maršruta Nr.20B kustības sarakstā.

  Mainītie autobusa atiešanas laiki:

  - no pieturas “Aveņu iela”: plkst. 05.40; 06.40; 08.00; 09.10; 11.30; 12.35; 13.40; 15.08; 15.58; 16.50; 17.50; 18.45; 20.45; 21.37;

  - no pieturas “Ciolkovska iela”: plkst. 06.04; 07.09; 08.32; 09.38; 11.58; 13.03; 14.08; 15.36; 16.22; 17.16; 18.16; 19.08; 21.07; 21.59.

  AS “Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270