Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai !

  AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.marta tiek veikti grozījumi esošajā maršrutu tīklā iekļaujot tajā autobusa maršrutu Nr. 2, 11, 19, 20, 20A; 20A/2 un 20B jaunas kustības shēmas, kuras paredz izmaiņas autobusu kustību maiņas sākumā (no Autoostas) pa Vidzemes un Piekrastes ielām.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Pasažieru ievērībai !

  AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.marta eksperimentālā kārtā uz 3 mēnešiem autobusa maršrutā Nr.8 sešiem reisiem, kuri tiek veikti laika periodā no plkst.10:20 līdz plkst.14:25 tiek paredzēts jauns kustības saraksts, paredzot autobusa iebraukšanu Liginišķu mikrorajonā ar jauniem atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11:05; 11:50; 12:40; 13:35 un 14:25.

  Vienlaikus tiek atcelti autobusu maršrutā Nr.15 reisi no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Pasažieru ievērībai !

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01.marta pastāvīgā kārtā darba dienās ieviest

  eksperimentālā kārtā ieviestu autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” reisu ar atiešanas laiku no Autoosta plkst. 05:35 un no Križiem plkst. 06:00.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  Masļeņicas svētku laikā tiks izmainīta autobusa Nr.10A kustības shēma.

  Viestura ielas posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai š.g. 17.februārī no plkst. 08.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta jebkura transporta kustība, tā rezultātā maršruta NR. 10A autobusam nebūs iespējas piebraukt pie pieturas „Sakņu iela” (atrodas Viestura un Sakņu ielu krustojumā).

  Līdz ar to šī maršruta autobuss kursēs līdz galapieturai “Autoosta”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS Daugavpils satiksme.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018.gada 13. februārī plkst. 11:15 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par zemes gabala Nr.05000271601 iegādi.

 • Jaunie autobusi

  AS “Daugavpils satiksme” speciālisti ir pabeiguši pagājušā gada decembra nogalē iegādāto autobusu sagatavošanu izbraukšanai Daugavpils pilsētas maršrutos.

  Autobusiem tika veiktas nepieciešamās tehniskās apkopes un pielāgošana mūsu pilsētas prasībām.

  2007.gadā ražotie Volvo autobusi šobrīd ir jaunākie AS “Daugavpils satiksme” rīcībā esošie autobusi. Pateicoties tiem uzlabosies pilsētas autobusu satiksmes stabilitāte.

  Ar cieņu, AS "Daugavpils satiksme" valde.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 02.02.2018.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta trešo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 2.februārī, plkst.10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par „Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  Par akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” rīcības plāna un budžeta plāna 2018.gadam apstiprināšanu.

  AS ,,Daugavpils satiksme''

  Valde

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

  AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo, ka 2018.gada 25.janvāra ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtība tiek grozīta, papildinot to ar trešo jautājumu un ceturto jautājumu:

  1. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma procedūras ,,Transporta līdzekļu ārpuses mazgāšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā’’, identifikācijas Nr. ASDS/2017/44 uzvarētāju.

  2. Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.4 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku saraksts, kuriem piešķirts limits telefonsarunām darba pienākumu pildīšanai’’ jaunas redakcijas saskaņošanu.

  AS ,,Daugavpils satiksme'' valde

 • Sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu maiņa

  Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas 2017.gada 13.oktobra sēdē tika apstiprināts Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas ierosinājums mainīt dažus Daugavpils sabiedriskā transporta pieturu nosaukumus.

  No 2018.gada 1.janvāra ir mainīti šādi autobusu pieturu nosaukumi:

  “3.Ruģeļu sākumskola” mainīts uz “Bērnudārzs”

  “Sanatorija Mežciems” – “Mežciems”

  “Jaunbūve” – “Valkas iela”

  “Uzņēmums “Lokomotīve”” – “Baznīcu kalns”

  “Mežciema arodskola” – “Liepziedu iela”

  No 2018.gada 1.janvāra ir mainīti šādi tramvaju pieturu nosaukumi:

  “Centra ģimnāzija” – “Kandavas iela”

  “Saules veikals” – “Valkas iela”

  “Uzņēmums “Lokomotīve”” – “Baznīcu kalns”

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta trešo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 25.janvārī, plkst.10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām’’, identifikācijas Nr.ASDS/2017/101 uzvarētāju.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme'' valde