Aktualitātes

 • Paziņojums par 27.04.2017. ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

  AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo, ka 2017.gada 27.aprīļa ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtība tiek grozīta un noteikta jauna darba kārtība:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.1 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku amatalgu saraksts’’ jaunas redakcijas saskaņošanu.

  AS „Daugavpils satiksme” statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme”valde

 • Pasažieru ievērībai!

  Š.g.30.aprīlī pusmaratona „Skrien Latvija” laikā no plkst.10:00 līdz 13:00 tiks ieviestas izmaiņas autobusu maršrutu Nr.4, Nr.5, Nr.13 un Nr.13A kustības shēmā! Iepriekš norādītajā laikā tiks slēgta satiksme posmā no Cietokšņa un Kraujas ielas krustojuma līdz pieturai „Policija” . Slēgto ceļa posmu maršruta Nr.4;5;13A autobusi apbrauks pa Kraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu, Cēsu un Motoru ielu, savukārt maršruta Nr.13 autobuss kursēs pa Kraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu un Cēsu ielu. Iepriekš norādītajā laikā satiksme daļēji tiks slēgta arī cietoksnī, līdz ar to maršruta Nr.13A autobuss kursēs tikai līdz un no pieturas „Imperatora iela”.

 • AS "Daugavpils satiksme" piedalījās Lielajā talkā 2017

  Kā katru gadu arī šogad lielajā talkā aktīvi piedalījās AS “Daugavpils satiksme”, sakopjot Stropu mežu. No meža tika savākti un izvesti 49 maisi dažādu atkritumi (vecās automobiļu riepas, izlietoti iepakojumi, pudeles u.c.), ko cilvēki sametuši pa ziemu.

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, no š.g.1.maija tiks turpinātas eksperimentālā kārtā ieviestās izmaiņas autobusa maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (3.Ruģeļu sākumskola) kustības shēmā (iebraukšana Nometņu un Pūces ielas krustojumā, kur tika ierīkota pagaidu autobusu pietura).

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 20.aprīļa līdz 15.maijam Brjanskas ielā pilsētas autobusu kustība paliek bez izmaiņām.

  Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējās akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 27.aprīlī plkst. 09:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam izpildi.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ 2016.gada pārskata apstiprināšana.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ revidenta iecelšana 2017.gadam un atlīdzības noteikšana.

  Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.1 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku amatalgu saraksts’’ jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  AS „Daugavpils satiksme” statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme’’ valde

 • Pasažieru ievērībai!

  Remonta darbu laikā no š.g.18.aprīļa plkst.8.30 līdz 25.aprīlim būs izmaiņaspilsētas autobusu maršruta Nr.9 kustībā pa Staru un Oškalna ielu. Norādīto ielu posmā no Gaujas ielas līdz Ķiršu ielai autobuss nekursēs.

  Izziņas pa tālr. 65425270

 • Autobusa maršruta Nr.16 papildreisi

  No š.g. 20.aprīļa tiks veiktas izmaiņas autobusa Nr. 16 eksperimentālā maršruta “Autoosta – Piena kombināta ciemats” kustības sarakstā – tiks ieviesti 4 papildreisi plkst. 6:25, 9:20, 12:40 un 18:40 (atiešanas laiks no autoostas).

 • Pasažieru ievērībai!

  No š.g. 15.aprīļa atsāka kursēt 7B maršruta autobuss "Autoosta- Kalkūni-dārzkopju biedrība "Mičurinietis". Kā katru gadu autobuss kursēs vasaras periodā - līdz 15.oktobrim.