Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 06.augusta eksperimentālā kārtā katru dienu uz 3 mēnešiem ieviest jaunu autobusu maršrutu Nr.25 “Grīva – Liginišķi – Grīva”. Ar atiešanas laikiem no pieturas “Ķiršu iela” – plkst. 08:35; 09:05; 09:35; 12:10; 12:50; 13:30 un no pieturas “Ceļinieku iela” – plkst. 08:50; 09:20; 09:50; 12:30; 13:10; 13:50.

  Maršruta apraksts: Staru iela – Dostojevska iela – Lielā iela – Sēlijas iela – Amatu iela – Baznīcas iela – Brjanskas iela – Liginišķu iela – Liela iela – Dostojevska iela – Staru iela.

  Mazietilpības autobuss no autoostas (plkst. 08:20 un plkst. 11:55) līdz Ķiršu ielai un atpakaļ no Ķiršu ielas (plkst. 10:05 un plkst.14:05) līdz autoostas kursēs pa mazietilpibas autobusu maršrutu Nr.9.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • AS ‘’Daugavpils satiksme’’ plāno uzsākt tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbus posmā Vienības iela -Stacijas iela

  AS ‘’Daugavpils satiksme’’ pamatojoties uz Daugavpils pašvaldības veikto iepirkumu procedūru, ir uzsākusi sagatavošanās darbus, lai varētu uzsākt būvniecības ieceres faktisko realizāciju.

  Būvdarbu ietvaros ir plānota esošā sliežu ceļu pārbūve, balstu, kontakttīkla sistēmas atjaunošana, kā arī esošo pieturvietu pārbūve, kas nodrošinās vides pieejamības prasības Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā. Veicot ielu un sliežu ceļu krustojumu vietu rekonstrukciju, tiks uzlaboti pārvietošanās un drošības apstākļi visiem satiksmes dalībniekiem.

  Lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, ka arī uzlabotu pārvietošanās iespējas pilsētas robežās, veicot pārbūves darbus Ventspils un 18. novembra ielas krustojumā, tiks nodrošināta jauna maršruta izveide.

  Atbilstoši Daugavpils pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem un pieņemto lēmumu, tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju CBF SIA ‘’Binders’’ par kopējo summu EUR5998 996 . Darbu izpildes termiņš – 15 mēneši.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

  AS ‘’Daugavpils satiksme’’

  65433632

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 23.07.2018.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 23.jūlijā plkst.13:00 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

  2. Attīstības stratēģijas un 2018.gada budžeta precizēšana.

 • Par izmaiņām jauno četru asu tramvaju salonos

  Pēc daudzajiem lūgumiem no vecākiem ar bērnu ratiņiem, invalīdiem un viņus pavadošajām personām, AS “Daugavpils satiksme” vadība pieņēma lēmumu paplašināt stāvēšanai paredzēto vietu platību jaunajos četru asu tramvajos, demontējot sēdekļus tramvaja centrālajā daļā.

  Atvainojamies pasažieriem par iespējamām neērtībām!

 • Pasažieru ievērībai !

  Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Smilšu ielas posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, no š.g. 06.jūlija, sabiedriskā transporta autobusu maršruti Nr. 19; 20; 20A un 20A/2, apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Varšavas, Arodu un Kauņas ielām, savukārt autobusu maršruti Nr. 3 un 3C kursēs pa Varšavas, Arodu, Dobeles un Smilšu ielām,

  Pietura „Arodu iela” autobusu maršrutiem Nr.3; 3C; 20; 20A un 24 (virzienā uz centru) tiks pārcelta uz Arodu ielu, pie krustojuma ar Varšavas ielu. Savukārt, pietura „Smilšu iela” tiks slēgta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā nepieciešamību ātrāk ieviest ierindā tramvaja vagonu, kurš atrodas dīkstāvē rezerves daļu trūkuma dēļ, un ņemot vērā to, ka 20.03.2018. iepirkums ASDS/2018/31 “Rezerves daļu tramvaju vagoniem 71-623 un 71-631 iegāde” tika anulēts līguma neizpildīšanas dēļ, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 6.jūlijā plkst.09:00 ar sekojošu darba kārtību, izslēdzot ceturto jautājumu:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par tramvaju rezerves daļu iegādi iepirkuma “Rezerves daļu tramvaju vagoniem 71-623 un 71-631 iegāde” ASDS/2018/55 ietvaros;

  Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcijai posmā Vienības iela - Stacijas iela, 18.novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros” DPD/2017/103.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā nepieciešamību ātrāk ieviest ierindā tramvaja vagonu, kurš atrodas dīkstāvē rezerves daļu trūkuma dēļ, un ņemot vērā to, ka 20.03.2018. iepirkums ASDS/2018/31 “Rezerves daļu tramvaju vagoniem 71-623 un 71-631 iegāde” tika anulēts līguma neizpildīšanas dēļ, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 6.jūlijā plkst.09:00 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par tramvaju rezerves daļu iegādi;

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcijai posmā Vienības iela - Stacijas iela, 18.novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros” DPD/2017/103;

  Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai būvuzraudzības pakalpojumiem būvprojektam “Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela – Stacijas iela, 18.novembra un Ventspils ielu krustojums” ASDS/2018/23/KF.

 • Pasažieru ievērībai !

  Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01. jūlija pastāvīgā kārtā katru dienu samainīt atiešanas laiku autobusa maršrutam Nr.12 “Križi - Autoosta”:

  no Križiem: no plkst. 21:55 tiek pārcelts uz plkst. 22:04.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Par tramvaju un autobusu reisu skaita palielināšanu Līgo svētkos

  Šī gada 23.jūnija vakarā un naktī uz 24.jūniju, Līgo svētku norises laikā Stropu estrādē, pasažieru ērtākai pārvadāšanai AS “Daugavpils satiksme”:

  1) Palielinās III tramvaju maršrutā reisu un kursējošo vagonu skaitu, pagarinot tramvaju kursēšanas laiku un vienvagonu tramvajus nomainot ar divvagonu tramvajiem;

  23.jūnijā III maršrutā vienvagonu tramvaji tiks nomainīti ar divvagonu tramvajiem no plkst.19:20 līdz 22:15 (atiešanas laiks no pieturas „Stropu ezers”).

  Ieviešot papildreisus, III maršruta tramvaju atiešanas laiks no pieturas „Stropu ezers” būs šāds:

  plkst.: 19:20; 19:45; 20:10; 20:35; 21:00*; 21:25; 21:50*; 22:15*; 22:40*; 23:05*; 23:30*; 23:55*; 00:20*; 00:45*; 01:10*; 01:35*; 02:00*; 02:25*.

  Ieviešot papildreisus, III maršruta tramvaju atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis” būs šāds:

  plkst.: 19:10; 19:35; 20:00; 20:25; 20:50; 21:15; 21:40*; 22:10; 22:30*; 22:55*; 23:20*; 23:45*; 00:10*; 00:35*; 01:00*; 01:25*; 01:50*; 02:15* (uz Ķīmiķu mikrorajonu); 02:40*(uz Ķīmiķu mikrorajonu); 03:05*(uz Ķīmiķu mikrorajonu).

  * papildreisi

  2) Ieviesīs jaunu autobusa maršrutu „Jaunforštadte – Stropu estrāde – Jaunforštadte” ar atiešanas laiku no pieturas „Aveņu iela” plkst. 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 un 02:00.

  Atiešanas laiks no „Stropu estrāde” (pietura „Vasarnīcu iela”) plkst. 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 01:30 un 02:30.

  Autobuss no Jaunforštadtes mikrorajona (pietura “Aveņu iela”) līdz Stropu estrādes (pietura“Vasarnīcu iela”) kursēs pa Aveņu, Vidzemes, 1.Pasažieru, Malu, 2.Preču, Varšavas, Ludzas, Kauņas, Smilšu, Valkas, 18. Novembra un Vasarnīcu ielām.

  No Stropu estrādes (pietura“Vasarnīcu iela”) līdz Jaunforštadtes mikrorajonam (pietura “Aveņu iela”) kursēs pa Vasarnīcu, Dzintaru, Vaiņodes, Jātnieku, Smilšu, Kauņas, Ludzas, Varšavas, 2.Preču, Vidzemes, Piekrastes, Rēzeknes un Aveņu ielām.

  3) Tiks izveidota tramvaju pagaidu pietura Vasarnīcu ielā pie iebraukšanas Stropu estrādē.

 • Audio ekskursijas retro tramvajā Daugavpils pilsētas svētku laikā

  Daugavpils pilsētas svētku laikā, 9. jūnijā, ikvienam būs lieliska iespēja piedalīties bezmaksas audio ekskursijās retro tramvajā.

  Tramvajs, uz kura būs izvietotas atšķirības zīmes - uzraksts “Retro tramvajs”, kursēs maršrutā no Ķīmiķu mikrorajona līdz Daugavpils cietoksnim, apstājoties visās maršruta pieturās. Brauciena laikā būs iespēja noklausīties īpaši šim maršrutam sagatavotu audio ekskursiju par Daugavpili. Izmantojot viedtālruņus un noskenējot tramvajā izvietotos QR kodus, varēs noklausīties stāstījumu un uzzināt interesantus faktus par Daugavpils vēsturi, kultūru un tūrisma objektiem latviešu, krievu un angļu valodā. Lai informāciju būtu ērtāk klausīties, šim nolūkam pasažieri tiek aicināti tālrunim izmantot austiņas. Gan brauciens tramvajā, gan audio ekskursijas būs bez maksas.

  Retro tramvaja kursēšanas grafiks:

  Ekskursijas retro tramvajā nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra sadarbībā ar AS “Daugavpils satiksme”.