Aktualitātes

 • Investīcijas sabiedriskā transporta attīstībai

  AS “Daugavpils satiksme” 2017.gada martā noslēdza finansēšanas līgumu projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanai, atskatoties uz gada laikā paveikto un esošo situāciju, var atzīmēt atsevišķus nozīmīgus aspektus, kā arī izvērtēt radušos riskus un iespējamos risinājumus.

  2017.gada novembrī tika pabeigti pantogrāfa sistēmas pārbūves būvdarbi vairāk kā 9.5 km garumā. Būvdarbu procesa norisē tika nodrošināta kontakttīkla veco balstu nomaiņa, kontaktvada un tā sistēmas pārbūve. Šādi specifiski darbi deva iespēju AS “Daugavpils satiksme” darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī taupot pašvaldības un publiskā finansējuma līdzekļus, demontāžas darbiem tika piesaistīti paši AS “Daugavpils satiksme” darbinieki.

  2017.gada nogalē tika noslēgts kabeļlīnijas pārbūves būvdarbu iepirkums, un iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem tiks uzsākta būvdarbu faktiskā norise, nomainot vairāk kā 2 km kabeļlīnijas, tādējādi radot drošu elektroapgādes nodrošinājumu, kā arī nodrošinot iespēju palielināt kustības biežumu sešasu vagoniem.

  AS “Daugavpils satiksme” uzsākot sagatavošanās darbus un nodrošinot turpmāko būvdarbu procesu raitu norisi, ir nodrošinājusi materiālu piegādi, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem tiks uzsākti pirmie zemes darbi sliežu ceļa izbūvei jaubūvējamā posmā Vasarnīcu iela – Veselības iela – Stropu ciems. Savukārt ziemas periodā ir plānota teritorijas atmežošana.

  Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela - Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros “A” daļā”, kas paredz tramvaju līnijas pārbūves darbus Daugavpils pilsētas centra robežās. Tramvaju līnijas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas sakārtošana ievērojami uzlabos satiksmes drošības apstākļus gan gājējiem, gan autovadītājiem. Pārbūvētās pieturvietas būs piemērotas jaunajiem tramvajiem, ērti izmantojamas un pilnībā nodrošinās vides pieejamības prasības.

  Ieguldījumi tramvaju infrastruktūrā uzlabospilsētas mobilitāti, nodrošinās ērtu pārvietošanos un jaunu galamērķu sasniegšanu.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

  AS “Daugavpils satiksme”

  65433632

 • Pasažieru ievērībai !

  Remontdarbu laikāno š.g 19.febrūarī plkst. 10:00, Smilšu ielas posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai tiks pārtraukta jebkura transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 3 ;3C; 19; 20; 20A; 20A/2 un 24), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Arodu un Kauņas ielām.

  Pietura „Arodu iela” autobusu maršrutiem Nr.3; 3C; 20; 20A un 24 (virzienā uz centru) tiks pārcelta uz Arodu ielu pie krustojuma ar Varšavas ielu. Pietura „Smilšu iela” tiks slēgta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.marta eksperimentālā kārtā uz 3 mēnešiem autobusu maršrutā Nr.13A tiek izmainīta kustības shēma – paredzot kustību pa Aleksandra, 1.Oficeru, Mihaila un Imperatora ielām. Kā rezultātā pietura „Hekeļa iela” tiek slēgta.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Pasažieru ievērībai !

  AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.marta tiek veikti grozījumi esošajā maršrutu tīklā iekļaujot tajā autobusa maršrutu Nr. 2, 11, 19, 20, 20A; 20A/2 un 20B jaunas kustības shēmas, kuras paredz izmaiņas autobusu kustību maiņas sākumā (no Autoostas) pa Vidzemes un Piekrastes ielām.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Pasažieru ievērībai !

  AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.marta eksperimentālā kārtā uz 3 mēnešiem autobusu maršrutā Nr.8 sešiem reisiem, kas tiek veikti laikā no plkst.10:20 līdz plkst.14:25, tiek paredzēts jauns kustības saraksts, paredzot autobusa iebraukšanu Liginišķu mikrorajonā ar jauniem atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11:05; 11:50; 12:40; 13:35 un 14:25.

  Vienlaikus tiek atcelti autobusu maršruta Nr.15 reisi no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Pasažieru ievērībai !

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01.marta pastāvīgā kārtā darba dienās ieviest

  eksperimentālā kārtā ieviestu autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” reisu ar atiešanas laiku no Autoosta plkst. 05:35 un no Križiem plkst. 06:00.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  Masļeņicas svētku laikā tiks izmainīta autobusa Nr.10A kustības shēma.

  Viestura ielas posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai š.g. 17.februārī no plkst. 08.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta jebkura transporta kustība, tā rezultātā maršruta NR. 10A autobusam nebūs iespējas piebraukt pie pieturas „Sakņu iela” (atrodas Viestura un Sakņu ielu krustojumā).

  Līdz ar to šī maršruta autobuss kursēs līdz galapieturai “Autoosta”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS Daugavpils satiksme.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018.gada 13. februārī plkst. 11:15 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par zemes gabala Nr.05000271601 iegādi.

 • Jaunie autobusi

  AS “Daugavpils satiksme” speciālisti ir pabeiguši pagājušā gada decembra nogalē iegādāto autobusu sagatavošanu izbraukšanai Daugavpils pilsētas maršrutos.

  Autobusiem tika veiktas nepieciešamās tehniskās apkopes un pielāgošana mūsu pilsētas prasībām.

  2007.gadā ražotie Volvo autobusi šobrīd ir jaunākie AS “Daugavpils satiksme” rīcībā esošie autobusi. Pateicoties tiem uzlabosies pilsētas autobusu satiksmes stabilitāte.

  Ar cieņu, AS "Daugavpils satiksme" valde.