Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 31.augusta uz 1.septembri no plkst.22:00 līdz plkst.4:00 notiks tramvaju sliežu ceļa remonts A.Pumpura ielā, posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

  AS „Daugavpils satiksme”valde paziņo, ka 2017.gada 31.augusta ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtība tiek grozīta, papildinot to ar trešo jautājumu:Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.4 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku saraksts, kuriem piešķirts limits telefonsarunām darba pienākumu pildīšanai’’ jaunas redakcijas saskaņošanu.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme'' valde

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 28.augusta uz 29.augustu no plkst.22:00 līdz plkst.4:00 notiks tramvaju sliežu ceļa remonts A.Pumpura ielā, posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uzPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma98.panta piekto daļu,akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme”valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab.,2017.gada 1.septembrī,plkst. 15:30ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par izmaiņām valdes sastāvā.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme'' valde

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uzPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma98.panta pirmo un trešo daļu,akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme”valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab.,2017.gada 31.augustā,plkst.09:00ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma procedūras ,,Būvuzraudzībaspakalpojumusniegšana KFprojektaNr. 4.5.1.1/16/I/003 ''Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros’’,identifikācijas Nr.ASDS/2017/15/KF, ,,C’’ daļā uzvarētāju PS ,,Dzelzceļa inženieri’’.

  Ar cieņu,

  AS ,,Daugavpils satiksme'' valde

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 24. uz 25.augustu no plkst.21.00 līdz plkst.5.00 notiks tramvaju kontakttīkla remonts 18.Novembra ielā, posmā no Valkas ielas līdz Vasarnīcu ielai.

  Līdz ar to 3.tramvaja maršruta “Cietoksnis - Stropi” reiss plkst. 20.50 ( atiešana no pieturas “ Cietoksnis”) kursēs caur Butļerova ielu.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 24. uz 25.augustu no plkst.21.00 līdz plkst.5.00 notiks tramvaju kontakttīkla remonts 18.Novembra ielā, posmā no Valkas ielas līdz Vasarnīcu ielai.

  Līdz ar to tiks atcelts pēdējais 3.tramvaja maršruta “Stropi- Cietoksnis” reiss plkst. 21.25 ( atiešana no pieturas “ Stropu ezers”).

  AS “Daugavpils satiksme” piedāvā iepriekš minētā reisa pasažariem izmantot autobusu maršruta Nr. 3 “Jaunie Stropi (Kooperatīvs) – Autoosta” reisu plkst.21.37 (atiešana no pieturas “ “Internātskola”).

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • AS "Daugavpils satiksme" asins donori

  Š.g. 15.un 16.augustā AS “Daugavpils satiksme” darbinieki, atsaucoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Asins sagatavošanas nodaļas aicinājumu, aktīvi piedalījās donoru dienā. AS “Daugavpils satiksme” darbinieki nu jau vairākus gadus nodod asinis, tādā veidā palīdzot kādam Latvijas iedzīvotājam grūtā, varbūt pat izšķirošā dzīves mirklī.
 • PAR SLIEŽU CEĻA REMONTU A.PUMPURA IELĀ.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 17.augusta uz 18.augustu no plkst.22:00 līdz plkst.4:00 notiks tramvaju sliežu ceļa remonts A.Pumpura ielā, posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 • AS ‘’Daugavpils satiksme’’ veic nozīmīgus ieguldījumus tramvaju infrastruktūrā

  Aktīvākie būvdarbi norit tieši kontakttīkla sistēmas pārbūves darbos. Esošie kontakttīkla balsti tiek aizstāti ar mūsdienīgiem, tehniskajām prasībām atbilstošiem, kas pēc savām īpašībām ir paredzēti attiecīgās pantogrāfa sistēmas kontakttīkla pieskarei un atbilstošām slodzēm. Būvdarbu izpilde sastāda 67 % no plānotā un to norise norise ir paredzēta līdz novembra sākumam.

  Lai lietderīgi izmantotu esošos resursus un gūtu ietaupījumu būvdarbu izmaksās, daļu no būvdarbiem - demontāžas darbus, nodrošina pats uzņēmums AS ‘’Daugavpils satiksme’’ .

  Pārbūves darbi tiek organizēti, galvenokārt, nakts periodā, tādējādi nodrošinot un netraucējot sabiedriskos pārvadājumus.

  Uz doto brīdi pārbūve ir paredzēta 9.5 km garos posmos Ventspils iela – Pumpura iela, Jātnieku iela – Valkas iela – Vasarnīcu iela – Vienības iela.

  Turpinot īstenot projektu pārējo posmu kontakttīkla modernizācija ir paredzēta centra tramvaju līnijas pārbūves ietvaros un jaubūvējumā posma Vasarnīcu iela - Veselības iela – Stropu ciems ietvaros.

  AS ‘’Daugavpils satiksme’’ tuvākajā laika posmā plāno slēgt vienošanās par jaunā posma būvniecību.

  Atbilstoši Atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. ASDS/2017/02/KF rezultātiem tramvaju līnijas izbūves tiesības ir nodotas CBF SIA ‘’Binders’’ par kopējo līguma summu 5 646 480,80 EUR .

  Darbus plānots uzsākt š.g. oktobrī un objekta nodošanas termiņš ir noteiks 2019. gada aprīlis (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

  Sagatavoja :

  Projekta vadītāja S.Šnepste 65476067