Aktualitātes

 • Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu 18.05.2018.

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējās akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 18.maijā, plkst. 09:00 ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  AS “Daugavpils satiksme” 2017.gada pārskata apstiprināšana.

  AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana.

 • Ekskursija AS "Daugavpils satiksme"

  AS “Daugavpils satiksme”, atbalstot Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākumus, š.g. 25.aprīlī novadīja izglītojošu un praktisku ekskursiju “Profesiju noslēpumi un brīnumi” Salas vidusskolas 4.klases skolēniem.

  Bērni ar lielu interesi klausījās uzņēmuma personāla daļas vadītājas A.Jakovļevas stāstījumā par AS „Daugavpils satiksme” vēsturi, kā arī tramvaju parka attīstību, iepazinās ar uzņēmuma profesiju klāstu un to īpatnībām. Transporta inspektora G.Grozas vadībā skolēni ar aizrautību aplūkoja visa veida tramvajus, kas pašlaik atrodas uzņēmumā, redzēja sliežu ceļa sniega tīrīšanas un sliežu slīpēšanas mašīnas. Skolēni aktīvi piedalījās viktorīnā par AS “Daugavpils satiksme” profesiju noslēpumiem un brīnumiem un uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem tika sniegtas izsmeļošas atbildes.

 • Uzsākti tramvaju līnijas jaunbūves darbi

  AS “Daugavpils satiksme” īstenotā “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018.gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunbūves būvdarbi 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km), turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošiem sliežu ceļiem.

  Noslēdzot teritorijas atmežošanu, ir uzsākta sliežu trases nospraušana un tuvākajā laikā tiks uzsākta ierakuma veidošana un pamatnes izbūve sliežu ceļam.

  Paralēli tiek nodrošināta ūdensvada, gāzesvada pārlikšana, kā arī tiek veikta kontakttīkla balstu pamatu izbūve.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas izpilde sastāda 18 % , plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2019.gada aprīlī.

  Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena EUR 5650200.

  Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai papildus dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % sedz Daugavpils pilsētas dome.

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018. gada 7.maijā plkst. 10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai Būvuzraudzības pakalpojumam būvprojektam “Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, 18.Novembra un Ventspils ielu krustojums” ASDS/2018/23/KF.

  3. “Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšana

 • Autobusi maršrutā Nr.11 atkal kursēs līdz Dzelzceļnieku slimnīcai

  No š.g. 23.aprīļa sabiedriskā transporta autobusu maršruta Nr.11 autobusi pēc pieturas „Reģionālā slimnīca” apgriezīsies un turpinās kustību pa Veselības, Vasarnīcu un 18.Novembra ielām līdz pieturai „Čiekuru iela (Dzelzceļnieku slimnīca)”, kura atrodas 18.Novembra ielā centra virzienā ar atiešanas laikiem no tās plkst. 08:25; 15:05; 16:05; 17:10; 18:10; 19:10 un 20:10. Pēc tam šis autobuss atkal piebrauks pie pieturas „Reģionālā slimnīca”, turpinot kustību Jaunforštadtes mikrorajona virzienā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Š.g.29.aprīlī pusmaratona „Skrien Latvija” laikā no plkst.09:30 līdz plkst.14:00 tiks ieviestas izmaiņas autobusu maršrutu Nr.4, Nr.5, Nr.13 un Nr.13A kustību shēmās! Iepriekš norādītajā laikā tiks slēgta satiksme posmā no Cietokšņa un Kraujas ielu krustojuma līdz pieturai „Policija” .

  Slēgto ceļa posmu maršrutuNr.4; 5; 13A autobusi apbrauks pa Kraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu, Cēsu un Motoru ielām, savukārt maršruta Nr.13 autobuss kursēs pa Kraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu un Cēsu ielām.Šajā laikā Jūsu tuvākā autobusu Nr.4; 5; 13A pietura atradīsies Motoru ielā.

  Š.g. 29.aprīlī pusmaratona „Skrien Latvija” laikā no plkst.11:00 līdz plkst.13:00 Cietoksnī satiksme daļēji tiks slēgta, līdz ar to autobuss Nr.13A kursēs tikai no un līdz pieturai „Imperatora iela”, bet līdz pieturām „Aleksandra iela” un „Rotko Mākslas centrs” autobuss nekursēs.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270.

 • Atbalstu braukšanai sabiedriskajā transportā saņems vairāk daugavpiliešu

  2018.gada. 13. aprīlī stājas spēkā grozījumiDaugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”, saskaņā ar kuriem nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss , Daugavpils sabiedriskajā transportā (tramvajā un autobusā) brauks bez maksas. Atvieglojumu saņemšanai, lūdzam minēto iedzīvotāju kategoriju vērsties pēc braukšanas atlaides kartēm Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39.

  Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39 klientus pieņem pēc šāda grafika :

  Pirmdiena 8.00 -12.00, 13.00 -17.30 Otrdiena 8.00 -12.00, 13.00 -16.30 Trešdiena 8.00 -12.00, 13.00 -16.30 Ceturtdiena 8.00 -12.00, 13.00 -16.30 Piektdiena 8.00 -12.00 (pēc iepriekšējā pieraksta pie konsultanta klātienē vai pa tālr.654- 49907vai654-49908)

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 12.aprīļa plkst. 09:00 Veselības ielas posmā no Reģionālās slimnīcas līdz 18.Novembra ielai, tiks pārtraukta jebkura transporta kustība. Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 1; 2; 12; 20A/2; 22 un 23), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Vasarnīcu un Veselības ielām līdz Reģionālajai slimnīcai, kur apgriezīsies, turpmāko ceļu turpinot pa Veselības, Vasarnīcu un 18.Novembra ielām.

  Sabiedriskā transporta autobusu maršruti Nr. 11 un 14 apgriezīsies pie Reģionālās slimnīcas un nepiebrauks pie pieturas „Čiekuru iela (dzelzceļnieku Slimnīca)”, jo pietura „Čiekuru iela (dzelzceļnieku Slimnīca)” tiks slēgta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka š.g.10.aprīlī plkst.16.00 avārijas situācijas dēļ (no sliedēm nogāja tramvajs) uz laiku ir paralizēta tramvaju kustība I un II maršrutā. Līdz tramvaju kustības atjaunošanai uzņēmums nodrošinās pasažieru pārvadāšanu tramvaju I maršrutā ar autobusiem. Pasažieri var iekāpt šajos autobusos pieturās "Rīgas iela" un "Vienības nams".III maršruta tramvaju kustība nav apgrūtināta.

  Plkst. 17:45 kustība 1. un 2. tramvaja maršrutos tika atjaunota.

  AS "Daugavpils satiksme" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 • Pasažieru ievērībai !

  Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā š.g. no 09.aprīļa plkst. 12:00, Smilšu ielas posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas, un Arodu ielas posmā no Varšavas ielas līdz A. Pumpura ielai, tiks pārtraukta jebkura transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 3 ;3C; 19; 20; 20A; 20A/2 un 24), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Ludzas un Kauņas ielām.

  Ņemot vērā iepriekšminēto, autobusa maršrutiem Nr.3; 3C; 20; 20A un 24 nebūs iespējas piebraukt pie pieturas „Arodu iela” (abos virzienos), pa kuru turpinās kursēt autobusu maršruts Nr. 20B.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”