Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g.14.decembra plkst. 09:00 Malu ielas posmā no 1.Pasažieru ielas līdz 2.Preču ielai tiks pārtraukta sabiedriskā transporta kustība.

  Šī iemesla dēļ maršruta Nr. 2; 16 un 20B autobusi kursēs pa 2.Preču ielu, nebraucot gar pieturu „2.Preču iela”, kura atrodas 1.Pasažieru ielā.

  Savukārt 16. maršruta autobuss pēc pieturas „Dīķu iela” apgriezīsies un kustību turpinās pa 2.Preču ielu pilsētas centra virzienā.

  Pietura „Malu iela” (atrodas Malu ielā) un „Smiltenes iela” (atrodas Smiltenes ielā) tiks slēgtas.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270. AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  Atbalstot vairāku Daugavpils pilsētas mikrorajona „Križi” iedzīvotāju lūgumu atcelt ieviestās izmaiņas, Daugavpils pilsētas transporta komisija nolēma eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem no 2018.g. 01.janvāra atcelt:

  · š.g.1.decembrī ieviestās izmaiņas autobusu maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” reisam plkst.7:10 tiks noteikts iepriekšējais atiešanas laiks – plkst.07:15 (no Križiem);

  · autobusa maršrutu Nr.1A “Autoosta – Ceļinieku ciemats”, tā vietā autobusa maršrutā Nr.12 “Autoosta – „Križi”” ieviešot papildreisu, kurā autobuss kursēs gar Reģionālo slimnīcu un Logopēdisko internātpamatskolu. Šī reisa autobusa atiešanas laiks no Križiem katru dienu būs plkst. 07:10, no Ceļinieku ciemata –plkst.7:17

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Daugavpils pilsētas transporta komisija nolēma atbalstīt Piena kombināta mikrorajona iedzīvotāju lūgumu izmainīt autobusu maršruta Nr.16 kustības sarakstu – no 01.01.2018. tiks ieviestas izmaiņas.

  Izmainītie autobusa atiešanas laiki:

  no autoostas plkst.: 06:25; 07:00; 07:35; 08:10;10:40; 11:20; 12:40; 13:20; 14:00;l 14:40; 16:00; 16:40; 17:40; 18:45; 19:40.

  no „Dīķu iela” plkst.: 06:40; 07:15; 07:50; 08:25; 10:55; 11:35; 12:55; 13:35; 14:15; 14:55; 16:15; 16:55; 17:55; 19:00; 19:55.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Ruģeļu iedzīvotāju lūgumu, ” no 2018.g. 1.janvāra darbdienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiek mainīts maršruta Nr.10 „Autoosta - Ruģeļi” autobusa atiešanas laiks

  no autoostas:

  no plkst. 21:30 tiek pārcelts uz plkst.21:40

  no Ruģeļiem:

  no plkst. 21:55 – uz plkst. 22:10.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Mežciema iedzīvotāju lūgumu, tiek izmainīta autobusu maršruta Nr.5 kustības shēma – no 2018.g. 1.janvāra eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem katru dienu 5.maršruta autobuss, kura atiešanas laiks no autoostas ir plkst.12:20; 13:20 un 14:20, kursēs caur Jaunforštadtes mikrorajonu – tāpat kā jau esošie reisi, kuru atiešanas laiks no autoostas ir plkst. 15:20; 16:20 un 17:20.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Pasažieru ievērībai !

  Atbalstot Cēsu ielas iedzīvotāju lūgumu izmainīt autobusu maršruta Nr.14 kustības shēmu, ir rasta iespēja pagarināt šo maršrutu līdz pieturai „Mežciema arodskola”.

  No 2017.gada 18.decembra tiks veiktas izmaiņas iepriekš norādītā autobusa maršruta kustības shēmā un sarakstā.

  14.maršruta autobusa pienākšanas laiks pieturā „Mežciema arodskola” būs plkst. 07:15. Tiks mainīts arī šī autobusa atiešanas laiks no autoostas: no plkst.06:25 tas tiek pārcelts uz plkst.06:20, un no plkst.07:04 – uz plkst.06:59.

  AS „Daugavpils satiksme” Izziņas pa tālr. 654-25270.

 • Kontakttīkla sistēmas pārbūves darbi pabeigti, plānots uzsākt tramvaju līnijas jaunbūves darbus

  Š.g. novembrī tika pabeigti būvdarbi AS ,,Daugavpils satiksme’’ esošo tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīklu posmu (9.5 km) pielāgošana pantogrāfa strāvas uztvērēja tipa izmantošanai. Būvdarbi tika uzsākti š.g. martā un uz doto brīdi ir pabeigti, saņemti attiecīgie atzinumi no iestādēm par objekta gatavību ekspluatācijai. Pašlaik norit objektu pārbaude no Pasūtītāja puses un tuvākajā laikā tiks izveidota darbu pieņemšanas-nodošanas komisija.Paralēli AS ,,Daugavpils satiksme’’ ir uzsākusi jaunās tramvaju līnijas izbūves ieceres realizāciju, notiek dokumentācijas noformēšana un atļauju saņemšana būvdarbu uzsākšanai, kā arī tiek veikta materiālu piegāde. Darbus ir plānots uzsākt no Vasarnīcu ielas un 18.Novembra ielas krustojuma virzienā uz Veselības ielu.Atbilstoši projekta laika grafikam tiek organizētas iepirkumu procedūras tramvaju līnijas rekonstrukcijai pilsētas centrā un astoņu četrasu tramvaju vagonu iegādei. Ir saņemti pretendentu piedāvājumi tramvaju līnijas rekonstrukcijai posmā no Vienības ielai līdz Stacijas ielai ir saņemti divu pretendentu piedāvājumi, jāatzīmē, ka piedāvājumu summas ir zemākas nekā būvprojekta izstrādes gaitā noteikts, taču ievērojot, ka AS ,,Daugavpils satiksme’’ ir apņēmusies veikt gan esošo tramvaju līniju rekonstrukciju, gan jaunbūvi, būs nepieciešams papildus finansējums aktivitātes īstenošanai.Tramvaju vagonu iegādes iepirkumā ir saņemti divi pretendentu piedāvājumi, kas pārstāv Baltkrievijas un Krievijas tramvaju vagonu ražotājus. Pašlaik tiek veikta piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana, rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. nogalei. Iepirkumu procedūras norisi nodrošina Daugavpils pilsētas dome. Visas uzsāktās projekta aktivitātes ir īstenojamas līdz 2019. gada 31. decembrim.Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros. 79.74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

  AS ,,Daugavpils satiksme’’65433632

 • Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā

  Latviju mēs katrs veidojam tagad, mūsu valsts nākotne būs tāda, kādu kopā to būsim izveidojuši.

  Sveicam visus AS “Daugavpils satiksme” darbiniekus un viņu ģimenes locekļus Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā un vēlam ikvienam sirdī, domās un darbos iedegties par savu Latviju.

  AS “Daugavpils satiksme”

  valdes loceklis Romans Savickis

  valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis

 • Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 01.12.2017.

  Pamatojoties uzPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma98.panta trešo daļu,akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme”valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab.,2017.gada 1.decembrī,plkst. 11:00ar sekojošu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Kabeļlīnijas izbūve no Depo Jātnieku ielas 90 līdz Stropu ciematam KF projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros,’’identifikācijas Nr.ASDS/2017/18/KF,uzvarētāju.

  Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Lietotu autobusu iegāde’’, identifikācijas Nr. ASDS/2017/83,uzvarētāju.

  AS ,,Daugavpils satiksme”

  Valde

 • Par tramvaju un autobusu reisu skaita palielināšanu 18.novembra vakarā

  Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtai veltīto pasākumu laikā, 18. novembra vakarā, pasažieru ērtākai pārvadāšanai tiks:

  1. norīkoti papildreisi un vienvagonu tramvaji aizvietoti ar sešasu vai divvagonu tramvajiem I maršrurā:

  - no pieturas „Butļerova iela” (pilsētas centra virzienā) sešasu vai divvagonu tramvaji aties plkst. 19:49; 20:03; 20:10*; 20:17; 20:31; 20:45; 21:00; 21:10*; 21:20; 21:40;

  - no pieturas „Vienības nams” („Ķīmiķu” mikrorajona virzienā) sešasu vai divvagonu tramvaji aties plkst. 20:20; 20:34; 20:41*; 20:48; 21:02; 21:16; 21:31; 21:41*; 21:51; 22:11.

  2. norīkoti papildreisi autobusu maršrutā Nr.17A:

  - no pieturas “Autoosta” autobusi aties plkst. 20:10*; 21:21*;21:30*; 21:48*;

  - no pieturas “Aveņu iela” autobusi aties plkst. 20:25*, 21:40*, 21:48*, 22:06*;

  3.norīkots papildreiss autobusu maršrutā Nr.7 ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 21:35*(vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  4. norīkots papildreiss autobusu maršrutā Nr.1 ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 21:30*;

  5. norīkots papildreiss autobusu maršrutā Nr.10 ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 21:30*un pārcelts reiss plkst. 21:15 uz plkst. 21:30 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  6. pārcelts autobusu maršruta Nr.12 reiss plkst. 21:15 uz plkst. 21:30;

  7. pārcelts autobusu maršruta Nr.5 reiss plkst. 21:10 uz plkst. 21:30.

  * papildreiss