Aktualitātes

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka tramvaju vagoniem, kas aprīkoti ar pantogrāfiem, nu ir iespējams netraucēti braukt pa tramvaju II maršrutu.
 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 2019.gada 17.septembra

  autobusu maršrutu Nr.3. un Nr.19. pietura "Ciolkovska iela"

  tiks pārcelta no Jātnieku ielas uz Ciolkovska ielu pretī aptiekai.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no 2019.gada 17.septembra tiks uzsākti tramvaju sliežu ceļa renovācijas darbi tramvaju I maršruta posmā no pieturas “Tirgus” (Sakņu un Cietokšņa ielu krustojums) līdz pieturai “Stacija” (Stacijas iela). Līdz ar to no 17.septembra uz laiku tiks pārtraukta tramvaju kustība šajā posmā un I maršruta tramvaji pēc pieturas “Tirgus” kustību turpinās pa tramvaju III maršrutu līdz pieturai “Cietoksnis”, izmantojot 3.maršruta apgriešanās apli. Līdz ar to iespējamas nobīdes tramvaju kustībā par 5-7 minūtēm.

  Papildus informējam, ka sliežu ceļu rekonstrukcijas darbu uzsākšanai 2019.gada 16.septembrī tiks atcelts pēdējais tramvaju reiss 1.maršrutā (plkst. 24.00). Kā arī tiks atcelti daži tramvaju I maršruta dienas reisi, par kuriem informēsim atsevišķi.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka sakarā ar nepieciešamajām pārbaudēm

  projekta noslēgumam no 2019.gada 12.septembra tramvaju kontaktkabeļtīkls

  tramvaju III maršruta posmā no Valkas ielas līdz Stropu aplim (jaunā līnija)

  tiks pieslēgts strāvai (atradīsies zem sprieguma).

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenoto Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 darbību “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve” naktī no 10. uz 11.septembri tiks atcelts pēdējais 1.maršruta tramvaja reiss, kurš kursē no plkst.00.05 līdz plkst.00.59. Atceltā tramvaja reisa vietā kursēs mazietilpības autobuss ar atiešanas laiku no pieturas “Cialkovska iela” plkst.00.05 un pieturas “Stacija” plkst.00.32 saskaņā ar pievienoto kustības shēmu, pasažieru iekāpšana paredzēta autobusa pieturās, kas atrodas līdzās attiecīgajām tramvaju pieturām.

  Mazietilpības autobusa kustības shēma turpceļā

  Mazietilpības autobusa kustības shēma atpakaļceļā

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka būvniecības vajadzību dēļ šodien, 9.septembrī,

  pēc plkst.18.00 uz laiku tiks slēgts tramvaju III maršruta posms no Valkas ielas līdz Stropiem.

  Tramvaju vietā III maršruta posmā no Valkas ielas līdz Stropiem kursēs mazietilpības autobusi.

  III maršruta tramvaji kursēs no Butļerova ielas līdz Cietoksnim un atpakaļ līdz Butļerova ielai. AS "Daugavpils satiksme" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenoto Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 darbību “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve” naktī no 3. uz 4. septembri tiks atcelts pēdējais 1. maršruta tramvaja reiss, kurš kursē no plkst. 00.05 līdz plkst. 00.59. Atceltā tramvaja reisa vietā kursēs mazietilpības autobuss ar atiešanas laiku no pieturas “Cialkovska iela” plkst. 00.05 un pieturas “Stacija” plkst. 00.32 saskaņā ar pievienoto kustības shēmu, pasažieru iekāpšana paredzēta autobusa pieturās, kas atrodas līdzās attiecīgajām tramvaju pieturām.

  Mazietilpības autobusa kustības shēma turpceļā

  Mazietilpības autobusa kustības shēma atpakaļceļā

 • Daugavpils pilsētas nozīmes ārkārtas maršrutu kustības shēma turpceļā

  Daugavpils pilsētas nozīmes ārkārtas maršrutu kustības shēma atpakaļceļā

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka sakarā ar jaunā pagrieziena izbūvi 18.novembra un Ventspils ielas krustojumā 2019. gada 25., 26. un 27. augustā tiks atcelti vairāki vēlie vakara tramvaja reisi visos trīs tramvaju maršrutos.

  25. un 26. augustā tiek atcelti:

  • pēdējais 2. maršruta reiss ar atiešanas laiku no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22.04 un no pieturas “Maizes kombināts” plkst. 22.30;

  • pēdējais 3. maršruta reiss ar atiešanas laiku no pieturas “Stropu ezers” plkst. 21.25, no pieturas “Cietoksnis” plkst. 22.10, savukārt reiss no pieturas “Cietoksnis” plkst. 20.50 kursēs līdz pieturai “Butļerova iela”.

  Atcelto 2. un 3. tramvaja reisu vietā netiks nodrošināta mazietilpības autobusu kustība, tādēļ lūdzam pasažierus izmantot pieejamos pilsētas autobusu maršrutus.

  Savukārt 2019. gada 25. un 26. augustā tiek atcelti šādi 1. maršruta reisi:

  • no pieturas “Butļerova iela” plkst. 21.15, 21.37, 22.05, 22.35, 23.05, 00.05;

  • no pieturas “Stacija” plkst. 21.45, 22.07, 22.34, 23.05, 23.32, 00.32.

  2019. gada 27. augustā tiek atcelti šādi 1. maršruta reisi:

  • no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22.35, 23.05, 00.05;

  • no pieturas “Stacija” plkst. 23.05, 23.32, 00.32.

  Atcelto 1. maršruta reisu vietā tiks nodrošināta mazietilpības autobusu kustība pēc šādas kustības shēmas:

  Jātnieku iela (piet.: “Cialkovska iela”, “Zeļinska iela”, “Jātnieku iela”) – Smilšu iela (piet.: “Kultūras un sporta pils”) – Valkas iela – 18. novembra iela (piet.: “Valkas iela”, “Jelgavas iela”, “Ventspils iela”, “Baznīcu kalns”, “Viestura iela”) – Imantas iela (piet.: “Vienības iela”) – Cietokšņa iela (piet.: “Rīgas iela”) – Stacijas iela (tramvaju piet.: “Stacija”) – Cietokšņa iela (piet.: “Rīgas iela”) – Imantas iela (piet.: “Daugavas iela”) – 18. novembra iela (piet.: “Siltumcentrāle Nr.1”, “Cietokšņa iela”, “Baznīcu kalns”, “Ventspils iela”, “Jelgavas iela”) – Valkas iela (piet.: “Valkas iela”) – Smilšu iela (piet.: “Kultūras un sporta pils”, “Jātnieku iela”) – Jātnieku iela (piet.: “Zeļinska iela”, “Cialkovska iela”).

  2019. gada 25. un 26. augustā mazietilpības autobuss kursēs pēc šāda grafika:

  • no pieturas “Cialkovska iela” plkst. 21.15, 22.05, 22.35, 23.05, 00.05;

  • no pieturas “Stacija” plkst. 21.45, 22.34, 23.05, 23.32, 00.32.

  2019. gada 27. augustā mazietilpības autobuss kursēs pēc šāda grafika:

  • no pieturas “Cialkovska iela” plkst. 22.35, 23.05, 00.05;

  • no pieturas “Stacija” plkst. 23.05, 23.32, 00.32.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 19.08.2019.g. plkst.10:00 sakarā ar pabeigtajiem remontdarbiem Malu ielas posmā pietura Malu iela (Jaunās Forštadtes virzienā) tiek pārcelta pretī Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādei.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"