Aktualitātes

 • Sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu vispārīgās

  vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi AS “Daugavpils satiksme”

  vajadzībām, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo

  par kārtējās akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 24.janvārī plkst. 09:00,

  izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai

  par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa „Dīzeļdegvielas piegāde

  SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”,

  identifikācijas Nr. DPD 2019/138, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde

  AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros.

 • AS “Daugavpils satiksme” dara zināmu, ka pašlaik esošajam autobusa maršruta Nr.10 “Autoosta –Ruģeļi – Autoosta” darba dienas reisam ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.30 un plkst. 23:35, kā arī attiecīgi no pieturas “Ruģeļi” plkst. 22.55 un plkst. 23.52 maza pasažiera skaita dēļ tika pieņemts lēmums apvienot divus reisus vienā.

  Līdz ar to AS “Daugavpils satiksme” piedāvā iedzīvotājiem izvēlēties sev piemērotāku atiešanas laiku no Autoostas jaunajam reisam mūsu mājas vietnē: www.satiksme.daugavpils.lv sadaļā “Aptauja”, vai “FACEBOOK”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” dara zināmu, ka pašlaik esošajam autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” katras dienas reisam ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.40 un plkst. 23:35, kā arī attiecīgi no pieturas “Judovka” plkst. 23.00 un plkst. 00.13 maza pasažiera skaita dēļ tika pieņemts lēmums apvienot divus reisus vienā.

  Līdz ar to AS “Daugavpils satiksme” piedāvā iedzīvotājiem izvēlēties sev piemērotāku atiešanas laiku no Autoostas jaunajam reisam mūsu mājas vietnē: www.satiksme.daugavpils.lv sadaļā “Aptauja”, vai “FACEBOOK”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

  101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.5.punkta nosacījumus,

  akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci

  Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2020.gada 24.janvārī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi iepirkuma

  “Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/83, ietvaros.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

  96.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde

  sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab.,

  2020.gada 6.janvārī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma slēgšanai par

  divu autobusu iegādi iepirkuma "Lietotu autobusu iegāde",

  identifikācijas Nr.ASDS/2019/84, ietvaros.

 • No 2020.gada 02.janvāra plkst.14.30 tramvaju maršruta Nr.1

  tramvaji kursēs pēc vecās kustības shēmas līdz gala pieturai “STACIJA”.

 • Tramvaju kustības saraksts naktī no 31. decembra uz 1. janvāri

  Atiešanas laiks no galapunkta pieturas "Butļerova iela"

  Atiešanas laiks no pieturas "Vienības nams" (Ķīmiķu mikrorajona virzienā )

  Tramvaju vagonu veids

  22:20*

  22:56

  vienvagonu tramvajs

  22:40

  23:16

  vienvagonu tramvajs

  23:00

  23:36

  vienvagonu tramvajs

  23:20*

  23:56

  vienvagonu tramvajs

  23:40*

  00:16

  divvagonu tramvajs

  23:55*

  0:31

  vienvagonu tramvajs

  00:10

  00:46

  divvagonu tramvajs

  00:20*

  00:56

  divvagonu tramvajs

  00:30*

  1:06

  divvagonu tramvajs

  00:40*

  1:16

  divvagonu tramvajs

  00:55*

  1:31

  vienvagonu tramvajs

  1:10*

  1:46

  divvagonu tramvajs

  1:35*

  2:11

  divvagonu tramvajs

  2:00*

  2:36

  divvagonu tramvajs

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenotajiem Kohēzijas fonda projekta

  “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003

  ietvaros paredzētajiem būvdarbiem objektā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija

  posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve”,

  informējam, ka sakarā ar sliežu ceļa pārslēgšanas darbiem

  2019.gada 27.decembrī no plkst.20:00 līdz 2019.gada 28.decembra plkst. 8:00 ir plānots pārtraukt tramvaju kustību I un III maršrutā.

  Tramvaju II maršrutā kustības izmaiņu nebūs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • 2019.gada 27.decembrī un 28.decembrī Daugavpils pilsētas sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu kustības saraksta.