21. MARTĀ STĀJAS SPĒKĀ GROZĪJUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS, KAS PAREDZĒJA ATVIEGLOJUMUS BRAUKŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ

Grozījumus deputāti pieņēma ārkārtas Domes sēdē 2020.gada 16.martā.

Grozījumi paredz atcelt visus pašvaldības atvieglojumus braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā- izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kam atvieglojumi paliek spēkā.

Tāpat paliek spēkā valstī noteiktie atvieglojumi personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Grozījumi tika izdarīti Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienas, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”, 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” un 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

Plānots, ka grozījumi būs spēkā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā.