Būvnieks atsāk darbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

Atgriežoties no tehnoloģiskā pārtraukuma saistībā ar būvniecībai nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ar 2019. gada 2. aprīli ir atsāktu darbi jaunas tramvaju līnijas izbūvē līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir jāveic daļa sliežu ceļu izbūves darbu, proti, jāizbūvē pagrieziens no 18. novembra ielas uz Veselības ielu un tam piegulošā sliežu ceļa daļa, jānostiprina ierīkotā atbalstsiena, kā arī jāierīko projektā paredzētās tramvaju un autobusu pieturvietas un jāveic teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Projekti

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.