Drīz Daugavpilī ieradīsies jaunie tramvaji

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

Šobrīd tramvaju vagonu izgatavošanas process tuvojas noslēgumam – pirmie tramvaji jau ir gatavi un gaida savu nosūtīšanu uz Daugavpili: tiek plānots, ka pirmais tramvajs tiks nosūtīts 28.jūnijā. Līdz ar to jau jūlija pirmajā pusē Daugavpilī ieradīsies pirmais tik sen gaidītais jaunais tramvajs. Jaunais tramvajs gan netiks uzreiz laists līnijā – tam priekšā vēl būs tehniskā stāvokļa un darbgatavības pārbaudes, kā arī izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.   

 

Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

 

Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.