Epidemioloģiskās drošības pasākumi pēc ĀS izbeigšanās

Ņemot vērā, ka sabiedriskajā transportā bieži nav iespējams ievērot 2 metru distanci, Ministru kabinets pieņēma lēmumu turpināt ievērot drošības pasākumus infekcijas izplatības ierobežošanai sabiedriskajā transportā arī pēc AS izbeigšanās. Sākot ar 10. jūniju, saskaņā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu punktu 6.4., sabiedriskā transporta pasažieriem ir jālieto mutes un deguna aizsegus.

Aicinām būt atbildīgiem un pasargāt viens otru.