Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 11.janvārī plkst.09:00 sekojošu darba kārtību papildināt ar piekto jautājumu:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2. Valdes locekļa amata likvidācija;

3. Statūtu grozījumu apstiprināšana;

4. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana;

5. Valdes locekļa atlīdzības noteikšana.


Uzziņas pa tālr. +371 65425270

AS "Daugavpils satiksme"