Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 7.jūlija vēstules Nr.1.2.-8/795, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 15.jūlijā plkst.10.00. Akcionāru sapulces darba kartība netiek mainīta.