IZSLUDINĀTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR JAUNAS TRAMVAJU LĪNIJAS IZBŪVI

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību, būvniecības iecerei “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”-“Vecstropi” Daugavpilī” ar 8. martu norisināsies būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Būvniecības ierosinātājs AS “Daugavpils satiksme”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 8. marta līdz 6. aprīlim.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 19. martā no plkst. 17.00 “zoom” platformā, saite būs pieejama mājas lapās www.dsatiksme.lv un www.daugavpils.lv, kā arī nosūtot pieprasījumu uz info@dsatiksme.lv tikts nosūtīta individuāli.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz 6. aprīlim iespējams:

1. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344;

2. Daugavpils pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”;

3. AS “Daugavpils satiksme” tīmekļa vietnē dsatiksme.lv;

4. Būvniecības ieceres teritorijā 3. maršruta tramvaju galapunktā “Stropu ezers” (izvietota būvtāfele).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 6. aprīlim iespējams iesniegt:

1. AS “Daugavpils satiksme” administratīvajā ēkā pie dežuranta 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, darba laikā;

2. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāvā pastkastē “Būvvalde”;

3. Domes informācijas birojā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba laikā;

4. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@dsatiksme.lv , info@daugavpils.lv vai ppdep@daugavpils.lv

Aptaujas lapa

Būvtāfele (1. lapa)

Būvtāfele (2. lapa)

Zoom: https://zoom.us/j/93471017736?pwd=Z1ZGcDNjTXhTM0dlblgrNGZneGU4QT09

Meeting ID: 934 7101 7736

Passcode: 888807