Pabeigta pārmiju izbūve jaunās līnijas posmā

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

No 2019. gada 20. maija līdz 31. maijam bija slēgta tramvaju kustība 3. maršrutā no pieturas “Valkas iela” līdz galapunktam “Stropu ezers” – šajā laika būvnieks veica pārmiju ierīkošanas darbus, lai savienotu jaunbūvējamo tramvaju līnijas posmu ar jau esošo sliežu ceļu Reģionālās slimnīcas piebraucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumā. Tramvaju kustība šajā posmā bija slēgta arī 2018. gada rudenī, kad līdzvērtīgi pārmiju ierīkošanas darbi norisinājās Vasarnīcu ielas un 18. novembra ielas krustojumā pie Brāļu kapiem.

2019. gada 31. maijā neilgi pēc plkst. 9.00 tika veikts izmēģinājuma brauciens, lai pārbaudītu sliežu ceļu savienojuma vietas caurlaidi; tā kā tas noritēja veiksmīgi, jau no 31. maija plkst. 10.00 tika pilnībā atjaunota kustība 3. tramvaja maršrutā.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Projekti

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.