Par akcionāru sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļām lūdzam AS „Daugavpils satiksme” valdi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 5.augustā, plkst.9:00 (Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.) ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzības noteikšana.