Par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un attiecīgu grozījumu veikšanai Statūtos, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 14.februārī plkst. 09:30, izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar ceturto jautājumu:

4. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un grozījumu veikšanu Statūtos.