Par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 17.martā plkst. 10:00, izmaiņām darba kārtībā, izslēdzot no tās otro jautājumu:

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala un uz tās esošās ēkas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.