Par kursējošo tramvaju vagonu skaita palielināšanu 9. maijā

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pasažieru plūsmas rādītājus, 09.05.2019. vakarā tiks ieviests 1. maršruta tramvaja papildreiss, kā arī vienvagonu tramvaji tiks nomainīti uz divvagonu vai sešasu tramvajiem. Divvagonu tramvaju atiešanas laiks no pieturas “Butļerova iela”: plkst. 21.00, 21.20, 21.40, 21.50 (papildreiss), 22.05, 23.05.

Uzziņas pa tālr. +371 65446705

AS "Daugavpils satiksme"