Par tramvaju infrastruktūras attīstības projekta gaitu

Daugavpils pilsētas centrā tuvojas noslēgumam tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi, ir pabeigta nozīmīgu un sarežģītu ielu un ielu sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli. Tramvaja kustība uz pārbūvētajiem sliežu ceļiem ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Pēc būvdarbu grafika šobrīd tiek kavēta 3.maršruta tramvaja kustība, jo Covid 19 dēļ nevar ierasties speciālists no Austrijas, lai veikt pārmiju pieslēgšanu. Tādējādi pārmiju pieslēgšana šobrīd tiek pielāgota mehāniskajam režīmam, lai jau tuvākajās dienās varētu atjaunot 3.tramvaju maršruta kustību līdz galapunkta pieturvietai “Cietoksnis”.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu, būvuzņēmējam CFB SIA “Binders” būvdarbu izpildes termiņš ir 31.oktobris. Šajā termiņā nav iekļauta objekta pieņemšana ekspluatācijā.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti