Pārskats par paveiktajiem būvdarbiem pirms tehnoloģiskā pārtraukuma

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

Līdz šim brīdim ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta jaunā sliežu ceļa lielākā daļa, atjaunojamajā ceļa braucamajā daļā ieklāts ceļa segums. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido ~80 %, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek plānots pabeigt pamatdarbus, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Ņemot vērā samērā neparedzamos ziemas-pavasara klimatiskos apstākļus, līdz ar to arī darbu atsākšanas laiku, sliežu ceļu līnijas atklāšana tiek plānota 2019. gada vasarā vai rudens sākumā.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

Projekti