Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtrības grozīšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, sakarā ar nepieciešamību steidzami noslēgt aizdevuma līgumu ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro), akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura nozīmēta uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 darba kārtības grozīšanu, papildinot darba kārtību ar trešo jautājumu:

3. Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma noslēgšanai ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro).