Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, ar Domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu Nr.311 apstiprināto noteikumu Nr.11 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 23.septembrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.