Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punkta nosacījumus, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 30.septembrī plkst. 15:30 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma noslēgšanai ar AS “A.C.B” par tramvaju līnijas sliežu ceļu pārbūvi posmā Parādes iela – Cietoksnis (Cietokšņa iela no Parādes ielas Pk11+09.129 (5.ass) līdz galapunktam “Cietoksnis” (ieskaitot)) par kopējo summu EUR 2 495 893.00.