Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS „ Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 26.janvārī plkst. 13:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas piegādi par kopējo summu EUR 1 008 000.00 (viens miljons astoņi tūkstoši euro 00 centi) bez 21% PVN.