Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ņemot verā 2019.gada 5.jūlija Daugavpils pilsetas domes vēstuli Nr. 1.2.-8/792, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 19.jūlijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa R.Savicka atsaukšana.

3. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa ievēlēšana.