Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.1.punkta nosacījumus, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2020.gada 17.martā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala un uz tās esošās ēkas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

3.      Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai.