Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

 96.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc

kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

1.  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valdes locekļa ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.