Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.5.punkta nosacījumus,

akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci

Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2020.gada 24.janvārī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi iepirkuma

“Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/83, ietvaros.