Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija Daugavpils pilsētas centrā

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada augustā tika noslēgts līgums par sliežu ceļu pārbūvi Daugavpils pilsētas centrā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai, kā arī pagrieziena izbūvi 18. novembra un Ventspils ielas krustojumā (2,06 km).

2019. gada jūnija vidū pēc visu inženierkomunikāciju tīklu turētāju saskaņojumu saņemšanas un visnotaļ profesionālas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta rīcības bija iespējams sākt darbus. Pārbūves darbi tiek sākti posmā no Imantas ielas līdz Ģimnāzijas ielai, ko ir plānots pabeigt apmēram 4 mēnešu laikā, pēc tam darbi turpināsies virzienā uz Stacijas ielu. Pārbūves darbu laikā pilsētas iedzīvotājiem un tramvaju satiksmes pasažieriem jārēķinās ar retāku tramvaju kursēšanas grafiku, kā arī daļēji vai pilnībā slēgtu autotransporta kustību noteiktos krustojumos pilsētas centrā atkarībā no konkrētas darbu veikšanas vietas.

Sliežu ceļi Daugavpils pilsētas centrā nav mainīti jau vismaz 15 gadus, tie ir atvērtā tipa sliežu ceļi ar izteiktām salaiduma vietām, tādējādi tramvaju kustības laikā ir vērojams gan palielināts vibrāciju līmenis, gan arī augstāks trokšņa līmenis, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi gan uz iedzīvotājiem, gan arī sliežu ceļu tuvumā esošajām ēkām. Pārbūves rezultātā sliežu ceļi tiks ievietoti zemē, kā arī tiks nodrošināta sliežu bezšuvju savienošana, tādējādi samazinot kopējo vibrāciju un trokšņa līmeni tramvaju kustības laikā.

Līgumā paredzētie darbi iekļauj arī esošā kontakttīkla pielāgošanu pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, tādējādi pēc darbu pabeigšanas būs iespējams 1. tramvaja maršrutā pilnvērtīgi izmantot jaunos tramvajus, kas darbosies ar pantogrāfu, nevis ar stieņa strāvas uztvērēju.

 

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 998 996,16 EUR.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.