UAB ‘’Railvec’’ ir nodevis pirmos 4 jaunos tramvaju vagonus!

Š.g. 28. janvārī AS ‘’Daugavpils satiksme’’ pieņēma pirmos četrus četrasu tramvaju vagonus.

Ievērojot, ka tramvaju vagonu piegādes saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir kavētas, tramvaju pieņemšana tiek organizēta atbilstoši to gatavībai un pēc attiecīgo Līguma izpildes nosacījumu izpildes.

Pirmie četri tramvaju vagoni tika pieņemti 28. janvārī, provizoriski 31. janvārī plānots pieņemt vēl divus tramvaju vagonus. Savukārt pēdējie divi no Līgumā paredzētajiem 8 tramvaju vagoniem pašlaik atrodas Daugavpili un Piegādātājs tuvākajā laikā plāno veikt tā pārbaudes.

Pasažieru pārvadājumus ar jaunajiem tramvaju vagoniem ir plānots uzsākt tuvākajā laikā 2. maršrutā.

Paralēli ir uzsākta tramvaju līnijas jaunbūves nodošana ekspluatācijā un drīzumā tā tiks atklāta pasažieru pārvadājumiem.

Tramvaju vagonu iegāde un būvdarbi tiek īstenoti AS ‘’Daugavpils satiksme’’ projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā ‘’ ietvaros.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti