Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, sakarā ar nepieciešamību steidzami noslēgt aizdevuma līgumu ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro), akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura nozīmēta uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 darba kārtības grozīšanu, papildinot darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma noslēgšanai ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro).

 • Sakarā ar valdības lēmumu pagarināt komandantstundas ieviešanu laika periodā no 15.01. līdz 17.01. un 22.01. līdz 24.01. plkst.22:00 – 05:00 tiks atcelti

  1. tramvaja maršruta reisi: - no Butļerova ielas plkst. 21:40; 22:35; - no Stacijas plkst. 22:07; 23:02.

  2. un 3. tramvaja kustības saraksti paliek bez izmaiņām.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS „ Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 26.janvārī plkst. 13:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas piegādi par kopējo summu EUR 1 008 000.00 (viens miljons astoņi tūkstoši euro 00 centi) bez 21% PVN.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka 1.-4. klašu skolēnu brīvlaikā līdz 22.01.2021.g. autobusu maršrutā Nr. 12 “Autoosta – Križi – Autoosta” nekursē reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06:40 un attiecīgi no Križiem plkst. 07:18, kā arī autobusu maršruts Nr.15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” kursē pēc brīvdienas kustības saraksta.

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros Daugavpils pilsētas centrā 2020.gada novembrī tika pabeigti vērienīgi tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi. Rezultātā ir rekonstruēta tramvaju līnija un tai pieguļošā teritorija, veikta sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzstādīti jauni tramvaju pieturvietu paviljoni, nomainīti kontakttīkli. Šobrīd ir slēgta 3.tramvaju maršruta kustība, jo ir uzsākti būvdarbi posmā Parādes, Cietokšņa iela līdz maršruta galapunktam “Cietoknis” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, II kārta” ietvaros, kas ir secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaju infrastruktūras uzlabošanas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā.

  Tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu tiks nodota ekspluatācijā pēc papildus pārmiju uzstādīšanas 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Būvuzņēmējs CFB SIA “BINDERS” ir noformējis tehnoloģisko pārtraukumu, līdz pārmiju piegādes brīdim. Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS “Daugavpils satiksme” un SIA “voestalpine Railway Systems Latvia”, tramvaju pārmiju piegāde tiks veikta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.martam.

  Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

  85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

  4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • Sakarā ar komandantstundas ieviešanu laika periodā no 30.12. līdz 04.01. un no 08.01. līdz 10.01. plkst. 22:00 – 05:00 tiks atcelti 1. tramvaja maršruta reisi:

  - no Butļerova ielas plkst. 21:40, 22:35;

  - no Stacijas – plkst. 22:07, 23:02.

 • AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka skolēnu brīvlaikā līdz 10.01.2021.g. autobusu maršruts Nr. 15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” kursē pēc brīvdienas kustības saraksta.
 • AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka skolēnu brīvlaikā līdz 10.01.2021.g. autobusu maršruta Nr. 12 “Autoosta – Križi – Autoosta” nekursē reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06:40 un attiecīgi no Križiem plkst. 07:18.
 • PAR IZMAIŅĀM AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTĀ JAUNAJĀ GADĀ.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka 2021. gada 01. janvārī tiks atcelti:

  1. autobusa maršruta Nr. 1 „Autoosta – reģionālā slimnīca – Ceļinieku ciemats” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 06:25;

  2. autobusa maršruta Nr. 4 „Autoosta – Cietoksnis – Mežciems” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:15;

  3. autobusa maršruta Nr. 7 „Autoosta – Kalkūni” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:25;

  4. autobusa maršruta Nr. 8 „Autoosta – Judovka” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:40;

  5. autobusa maršruta Nr. 10 „Autoosta – Ruģeļi” reisu ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:35;

  6. autobusa maršruta Nr. 13A „Autoosta – Cietoksnis” reisus ar atiešanas laiku no AO plkst. 05:25, 06:20.

  Ar cieņu,

  AS „Daugavpils satiksme”

  Uzziņas pa tālr. 654-25270