Aktualitātes

 • Paziņojums!

  Lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatību, AS "Daugavpils satiksme" administrācija no 18.03.2020. apmeklētājus nepieņem.

  Saziņas iespējas ar AS “Daugavpils satiksme”: tālr. 65433632, e pasts: info@dsatiksme.lv

 • Atbalstot SIA “Daugavpils Reģionālas slimnīcas” darbinieku lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 1. aprīļa eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem autobusa maršrutam Nr. 2 “Garāžas – Autoosta” ieviest brīvdienu kustības sarakstā reisu, kas pašlaik kursē tikai darbadienās, ar atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” plkst. 06.15, no pieturas “Kultūras un sporta pils” plkst. 06.29.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz 16.03.2020. CBF SIA “Binders” vēstuli un sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, informējam, ka informācija par 1. maršruta tramvaju kustības slēgšanu no Cietokšņa ielas līdz Stacijas ielas lokam no 17.03.2020. tiek atcelta līdz turpmākai informācijai. 1. maršruta tramvajs turpina kustību pēc esošā kustības saraksta līdz pieturai “Stacija”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” dara jums zināmu, ka vīrusa COVID-19 izplatīšanās dēļ, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu ”, tika pieņemts lēmums no š.g. 16. marta nemainīt autobusa maršruta Nr. 15 “Autoosta – Liginiški – Autoosta” kustības sarakstu uz brīvdienu dienu sarakstu, kas parasti skolēnu brīvlaikā tiek mainīts.

  AS “Daugavpils satiksme” dara jums zināmu, ka vīrusa COVID-19 izplatīšanās dēļ, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu ”, tika pieņemts lēmums no š.g. 16. marta neatcelt darba dienas papildreisu autobusa maršrutam Nr. 12 “Autoosta – Križi – Autoosta” ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 06:40, parasti skolēnu brīvlaikā tas tiek atcelts.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros turpina sliežu ceļu rekonstrukciju.

  Lai veiktu pārbūves darbus, no 2020. gada 17. marta (otrdiena) darbu veikšanas laikā līdz 2020. gada 1. jūnijam tiks pārtraukta tramvaju kustība posmā no pieturas „Tirgus” līdz pieturai „Stacija” un 1. maršruta tramvaji pēc pieturas „Tirgus” kustību turpinās pa 3. maršrutu līdz pieturai „Cietoksnis”.

  Pasažierus lūdzam ņemt vērā arī to, ka faktiskais tramvaju pienākšanas un atiešanas laiks pārbūves darbu dēļ var atšķirties no kustības sarakstā norādītā līdz pat +/- 5-7 min. Uz darbu veikšanas laiku tiek mainīts 1. tramvaja kustības saraksts (iespējama novirze līdz +/- 5-7 min.)

  3. maršruta tramvaju kustība arī var tikt īslaicīgi kavēta, tomēr būtiskas novirzes no esošā kustības saraksta nav sagaidāmas.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 04.03.2020. ap plkst.10.20 sliežu ceļu posmā Arodu un Ventspils ielas krustojumā, tramvaju pieturā “Arodu iela”, tika fiksēts negadījums, kura rezultātā tramvaju vagons Nr.018 nogāja no sliedēm.

  Veicot negadījuma vietas apsekošanu un novērtējot iespējamos bojājumus, tika konstatēts, ka novirzes tramvaju vagona kustībā ir izraisījusi tehniskā kļūme sliežu ceļu pārmijā, un tas nav nekādā veidā saistāms ar jauniegādājamā tramvaju vagona tehnisko stāvokli vai neatbilstībām.

  Lai turpmāk nepieļautu šādus negadījumus, visos sliežu ceļos tika veikti profilaktiskie darbi.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 17.martā plkst. 10:00, izmaiņām darba kārtībā, izslēdzot no tās otro jautājumu:

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala un uz tās esošās ēkas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • Daugavpils pilsētas sabiedriskais tramvaju transports piedzīvo būtiskas pārmaiņas un uzlabojumus. 2019. gadā ir noslēgti jaunās tramvaju līnijas izbūves darbi 18.novembra ielas posmā Veselības iela -Stropu gredzens, kā arī uzsākti tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi pilsētas centra rajonā.

  Atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darbu izpildi paredzēts noslēgt 2020. gada oktobrī. Būvdarbu izpilde tiek īstenota atbilstoši plānotajam laika grafikam, līdz tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās progress sasniedz gandrīz 60 %.

  Atsākt būvdarbus pilsētas centrā ir plānots 2020.gada marta beigās, īstenojot nozīmīgākos un sarežģītājos ielu un sliežu ceļu krustojumu pārbūves: Cietokšņa un Parādes ielas, Imantas un Vienības ielas.

  Ievērojot, ka viena krustojuma ietvaros ir jāveic tehnoloģiski sarežģīti būvdarbi, Parādes un Cietokšņa ielas krustojuma izbūves laikā, atbilstoši darbu veikšanas projektam, ir plānots slēgt daļēji mainīt tramvaju kursēšanas maršrutu. AS ‘’Daugavpils satiksme’’ atvainojas par sagādātajām neērtībām, un aicina pilsētas iedzīvotājus sekot līdzi izmaiņām.

  Informācija par plānotajām izmaiņām tiek publicēta AS ‘’Daugavpils satiksme’’ mājas lapā un pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

  Attiecībā uz tramvaju vagonu līguma izpildi un tramvaju vagonu izmantošanu sabiedriskā transporta pārvadājumos, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ skaidro, ka uz doto brīdi ir pieņemti ekspluatācijā un apmaksāti 6 (seši) tramvaju vagoni, atlikušajiem 2 (diviem) tramvaju vagoniem tiek veikta testēšana. Ievērojot, ka testēšanas pārbaudes laikā ir konstatēti defekti, par ko ir informēti tramvaju vagonu piegādātāji, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ tos pieņems un sāks izmantot satiksmē vien pēc defektu novēršanas.

  Atbilstoši noslēgtajam līgumam, Piegādātājs nodrošina 2 gadu garantiju, kuras laikā atklājušies defekti, vai nepieciešamie remontdarbi ir novēršami un veicami bez papildus samaksas, turklāt, garantijas laiks tiek uzskaitīts no konkrētā defekta novēršanas. Pašreiz, ievērojot piegādes kavējumu, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir piemērojusi Piegādātājam soda sankcijas.

  Atbildot uz iedzīvotāju neskaitāmajiem jautājumiem, proti, kāpēc jaunie tramvaju vagoni nav pieejami 3. un 1. maršrutā, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ skaidro, ka tramvaju vagoni ir aprīkoti ar pantogrāfa strāvas uztvērēju un centra rajonā tiek īstenoti sliežu un kontakttīkla pārbūve pantogrāfa sistēmai, līdz ar būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, jaunie tramvaju vagoni būs norīkoti 1 maršrutā, savukārt pašreiz pārvadājumi ar jaunajiem tramvaju vagoniem tiek īstenoti 2. maršrutā.

  Tramvaju vagonu iegāde un būvdarbi tiek īstenoti Kohēzijas fonda projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā ‘’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros .

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.