Aktualitātes

 • 1. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  1. apstiprināt AS ,,Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumus.

 • UZMANĪBU!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g.2.decembra līdz būvdarbu pabeigšanai tiks slēgta tramvaju III maršruta kustība posmā no Parādes ielas līdz Cietoksnim, līdz ar to III maršruta tramvaji pēc pieturas “Vienības nams” turpinās kustību pa tramvaju I maršrutu – “Tirgus” – “Alejas iela” – “Stacija”.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 15.decembrī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no š.g. 01.decembra autobusu maršrutam Nr. 3 “Autoosta – Jaunie stropi (Kooperatīvs) - Autoosta” tiks atjaunota pastāvīga kustības shēma, paredzot tā kustību pa Imantas, Daugavas, 18.Novembra un Varšavas ielām, rezultātā autobuss atsāks kursēt gar “Daugavas iela”, “Siltumcentrāle Nr.1”, “Cietokšņa”, “Poļu skola”, “Miera”, “Arodu”, “Baznīcu kalns”, “Viestura iela” un “Vienības iela” pieturām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” 120.punktu uz laiku, kamēr ir spēkā MK 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nestrādājošām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, kā arī personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, braukšanai Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā piemēro atvieglojumu 50% apmērā, t.i.,

  BRAUKŠANAS MAKSA SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ PENSIONĀRIEM – EUR 0,25

  Kā arī lūdzam ņemt vērā, ka pilsētas sabiedriskajā transportā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzeklī maksimāli pieļaujamā, tāpēc lūdzam ievērot sēdvietu marķējumu autobusos un tramvajos.

  AS "Daugavpils satiksme" lūdz visus pasažierus atbildīgi izvērtēt nepieciešamību izmantot Daugavpils pilsētas sabiedrisko transportu!

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka vairāku autobusu vadītāju saslimšanas dēļ no š.g. 26. novembra tiks atcelti:

  1. maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.40, 15.37, 18.18, 18.46, un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 09.58, 15.55, 18.36, 19.04;

  2. maršruta Nr. 17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.18, 06.58, 07.16, 07.37, 07.59, 08.26, 08.51, 09.11, 09.57,10.27, 16.14, 16.48, 17.27, 17.00, 17.39, 18.06, 18.52, 19.30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 06.37, 07.17 07.35, 07.56, 08.18, 08.45, 09.10, 09.30, 10.16, 10.46, 16.33, 17.07, 17.19, 17.46, 17.58, 18.25, 19.10, 19.49;

  3. maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 07.40, 08.17, 08.55, 09.40, 16.37, 17.15, no Autoostas plkst. 07.00, 07.45, 08.20, 09.00, 09.45, 16.40, 17.20 un attiecīgi no galapieturas “Apšu iela” plkst. 07.18, 08.03, 08.41, 09.18 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 10.03, 16.58, 17.48.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājiem neērtībām.

 • 1. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  1. apstiprināt AS ,,Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumus.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai AS “Daugavpils satiksme” Statūtos.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  1. apstiprināt grozījumus AS “Daugavpils satiksme” statūtos un statūtu jauno redakciju;

  2. uzlikt par pienākumu AS “Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par statūtu jauno redakciju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 23.novembra plkst. 08:00 līdz š.g. 24.novembrim Lielā ielā, posmā no Staburaga ielas līdz Brjanskas ielai, tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 8; 15 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Lielo, Sēlijas un Amatu ielām, kur transporta kustība būs divpusēja. Virzienā uz centru pietura “Liginišķu iela” (pašlaik atrodas Lielā ielā) tiks pārcelta uz Sēlijas ielu (pirms krustojuma ar Liginišķu ielu), kā arī virzienā uz centru pietura “Brjanskas iela” (pašlaik atrodas Lielā ielā) tiks pārcelta uz Sēlijas ielu (pirms krustojuma ar Brjanskas ielu). Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 24.novembrī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai AS “Daugavpils satiksme” Statūtos.