Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

  Šodien pirmais 71-911 modeļa tramvajs ir uzsācis savu ceļu uz Daugavpili, pilsētā tas no Lietuvas tiks ievests pirmdien, 15. jūlijā, naktī uz otrdienu ir paredzēta tā izkraušana un uzstādīšana uz sliedēm, lai pēc tam veiktu tramvaja vagona pārbaudes, kā arī vagonam priekšā stāv izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

  Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

  Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

  Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 7.jūlija vēstules Nr.1.2.-8/795, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 15.jūlijā plkst.10.00. Akcionāru sapulces darba kartība netiek mainīta.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ņemot verā 2019.gada 5.jūlija Daugavpils pilsetas domes vēstuli Nr. 1.2.-8/792, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 19.jūlijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa R.Savicka atsaukšana.

  3. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa ievēlēšana.

 • Informējam, ka no plkst. 17.20 tiek atjaunota autobusu kustība 7. un 7B maršrutā.

  Atvainojamies pasažieriem par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Sakarā ar avāriju uz nenoteiktu laiku tiek slēgta 7. un 7B maršruta autobusu kustība uz Kalkūniem. Kustība tiks atjaunota, tiklīdz tas būs iespējams.

  6. autobusa maršruta kustība uz Nīderkūniem nav traucēta, autobuss kursē atbilstoši kustības grafikam.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 6. jūlija brīvdienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem papildināt autobusa maršruta Nr. 10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) – Autoosta” kustības grafiku ar vienu papildreisu ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 18.42, no pieturas “Autoosta” plkst. 18.45 un no gala pieturas “Bērnudārzs” plkst. 19.03.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka, izpildot Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas lēmumu, mazā pasažieru skaita dēļ eksperimentālā kārtā no š.g. 1. aprīļa uz trim mēnešiem atceltie vēlie vakara reisi autobusa maršrutā Nr. 8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” katru dienu ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 un autobusa maršrutā Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienās ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 no š.g. 1. jūlija tiek atjaunoti pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1. aprīļa līdz š.g. 30. jūnijam eksperimentālā kārtā mainītais autobusa maršruta Nr. 20 “Jaunforštadte – Jaunbūve – Ķīmiķu ciemats – Jaunforštadte” divu reisu atiešanas laiks no gala pieturas “Aveņu iela” – no plkst. 06.45 uz plkst. 06.35 un no plkst. 07.30 uz plkst. 07.20 – no š.g. 1. jūlija tiks iekļauts pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada augustā tika noslēgts līgums par sliežu ceļu pārbūvi Daugavpils pilsētas centrā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai, kā arī pagrieziena izbūvi 18.novembra un Ventspils ielas krustojumā (2,06km).

  2019. gada jūnija vidū pēc visu inženierkomunikāciju tīklu turētāju saskaņojumu saņemšanas un visnotaļ profesionālas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta rīcības bija iespējams sākt darbus. Pārbūves darbi tiek sākti posmā no Imantas ielas līdz Ģimnāzijas ielai, ko ir plānots pabeigt apmēram 4 mēnešu laikā, pēc tam darbi turpināsies virzienā uz Stacijas ielu. Pārbūves darbu laikā pilsētas iedzīvotājiem un tramvaju satiksmes pasažieriem jārēķinās ar retāku tramvaju kursēšanas grafiku, kā arī daļēji vai pilnībā slēgtu autotransporta kustību noteiktos krustojumos pilsētas centrā atkarībā no konkrētas darbu veikšanas vietas.

  Sliežu ceļi Daugavpils pilsētas centrā nav mainīti jau vismaz 15 gadus, tie ir atvērtā tipa sliežu ceļi ar izteiktām salaiduma vietām, tādējādi tramvaju kustības laikā ir vērojams gan palielināts vibrāciju līmenis, gan arī augstāks trokšņa līmenis, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi gan uz iedzīvotājiem, gan arī sliežu ceļu tuvumā esošajām ēkām. Pārbūves rezultātā sliežu ceļi tiks ievietoti zemē, kā arī tiks nodrošināta sliežu bezšuvju savienošana, tādējādi samazinot kopējo vibrāciju un trokšņa līmeni tramvaju kustības laikā.

  Līgumā paredzētie darbi iekļauj arī esošā kontakttīkla pielāgošanu pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, tādējādi pēc darbu pabeigšanas būs iespējams 1. tramvaja maršrutā pilnvērtīgi izmantot jaunos tramvajus, kas darbosies ar pantogrāfu, nevis ar stieņa strāvas uztvērēju.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5998996,16 EUR.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26.novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

  Šobrīd tramvaju vagonu izgatavošanas process tuvojas noslēgumam – pirmie tramvaji jau ir gatavi un gaida savu nosūtīšanu uz Daugavpili: tiek plānots, ka pirmais tramvajs tiks nosūtīts 28.jūnijā. Līdz ar to jau jūlija pirmajā pusē Daugavpilī ieradīsies pirmais tik sen gaidītais jaunais tramvajs. Jaunais tramvajs gan netiks uzreiz laists līnijā – tam priekšā vēl būs tehniskā stāvokļa un darbgatavības pārbaudes, kā arī izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

  Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

  Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4093600,00EUR.

  Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.