Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, ar Domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu Nr.311 apstiprināto noteikumu Nr.11 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 23.septembrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

 • 15.septembrī

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:50.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  16. septembrī

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. Tiks atcelts reiss no pieturas “Stropu ezers” plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • Pasažieru ievērībai!

  Rīgas ielas svētku laikā no š.g. 12.septembra līdz š.g. 13.septembra plkst. 12.00 izmainīta autobusa maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) – Autoosta” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu autobuss nepiebrauks pie galapieturas “Sakņu iela” un kursēs no/līdz Autoostai .

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Rīgas ielas svētku laikā no š.g. 12.septembra līdz š.g. 13.septembra plkst. 12.00 izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela) – Autoosta” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu autobuss, braucot uz pilsētas centru, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 11.septembra tiks atjaunota mazietilpības autobusa Nr. 22 kustība līdz autobusu pieturai “Zemnieku iela” līdz brīdim, kad atsāksies būvēšanas darbi minētajā ceļu posmā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • 8., 9. septembrī

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:50.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  9., 10. septembrī

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. Tiks atcelts reiss no pieturas “Stropu ezers” plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 07. septembra plkst. 08:00 līdz š.g. 09. septembrim Lielā ielā, posmā no Staburaga ielas līdz Brjanskas ielai, tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 8; 8/15 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Lielo, Sēlijas un Amatu ielām, kur transporta kustība būs divpusēja. Virzienā uz centru pietura “Liginišķu iela” (pašlaik atrodas Lielā ielā) tiks pārcelta uz Sēlijas ielu (pirms krustojuma ar Liginišķu ielu), kā arī virzienā uz centru pietura “Brjanskas iela” (pašlaik atrodas Lielā ielā) tiks pārcelta uz Sēlijas ielu (pirms krustojuma ar Brjanskas ielu).

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenotajiem Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros paredzētajiem būvdarbiem objektā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve”, informējam, ka Būvuzņēmējs plāno veikt pagaidu sliežu ceļu un gaisvadu pārmijas izbūves darbus naktīs no 26.08.2020. līdz 27.08.2020., līdz ar to:

  2020. gada 26. augustā no plkst. 22:00 līdz 27. augusta plkst. 6:00 tiks pārtraukta tramvaju kustība un elektroenerģijas padeve tramvaja kontakttīklam;

  Tāpēc plānotas sekojošās izmaiņas tramvaju kustības sarakstā:

  1) 26.augustā 1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:50. 3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  2) 27.augustā 1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. 3. maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. Tiks atcelts reiss no pieturas “Stropu ezers” plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  AS “Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, izpildot lielā skaita pilsētas iedzīvotāju lūgumu, uz trim mēnešiem, no š.g. 01.septembra autobusu maršrutam Nr. 3 “Autoosta – Jaunie stropi (Kooperatīvs) - Autoosta” tiks grozīta kustības shēma, paredzot autobusa kustību gar Piena kombināta mikrorajonu pa Lāčplēša, Stacijas, Malu un Smilšu ielām, nemainot kustības sarakstu. Autobuss nekursēs pa Imantas, Daugavas, 18.Novembra un Varšavas ielām, ka rezultātā nekursēs gar “Daugavas iela”, “Siltumcentrāle Nr.1”, “Cietokšņa”, “Poļu skola”, “Miera”, “Arodu”, “Baznīcu kalns”, “Viestura iela” un “Vienības iela” pieturām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š. g. 25. maija eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tika grozīta autobusu maršruta Nr.20B “Jaunforštadte – Smiltenes iela – Jaunbūve – Ķīmiķu ciemats – Jaunbūve – Smiltenes iela – Jaunforštadte” kustības shēma un kustības saraksts. Ņemot vērā pozitīvo eksperimenta rezultātu, izmaiņas no š.g. 25. augusta tiks iekļautas pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"