Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka remontdarbu laikā no š.g. 15. augusta plkst. 22.00 līdz 16.augustam plkst. 05.50 dzelzceļa pārbrauktuvē Nr. 324 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sakara ar to, autobusa maršrutā Nr. 21 reisi plkst. 01:10; 03:40; 04:40 no autoostas līdz pieturas: Rīgas iela, Esplanāde, Cietoksnis, Policija, Motoru iela, Vaļņu iela, Lidotāju iela, Dzintari, Sabuļu iela, Magoņu iela, Sanatorija "Mežciems", Parka iela, Plāteru iela, Skola, Skaistas iela autobusi nekursēs.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka sakarā ar tramvaju ceļu rekonstrukciju 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā, 10.augustā nekursēs 2.maršruta tramvajs. Ceļa posmā no 18.Novembra ielas līdz Maizes kombinātam 10.augustā kursēs mazietilpības autobuss.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

  Foto Gunārs Groza

 • Daugavpilī ieradušies jau divi jaunie tramvaji.

  Pašlaik notiek to izmēģinājuma braucieni. Pēc 250 km nobraukuma tie dosies ikdienas reisos un veiks pasažieru pārvadājumus.

  Foto Gunārs Groza

 • No š.g. 5. augusta autobusa maršrutā Nr. 16 “Autoosta – Piena kombināta ciemats” tiek atjaunota sākotnējā kustības shēma Piena kombināta ciematā, paredzot tā kustību pa 2. preču, Malu un 1. pasažieru ielu.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

  15. jūlijā pirmais 71-911 modeļa tramvajs ir ieradies Daugavpilī, naktī no pirmdienas uz otrdienu tas tika izkrauts un uzstādīts uz sliedēm. Šodien tramvaja vagons tiks izpakots un sāksies tā pārbaudes, kā arī drīzumā tiks sākti izmēģinājuma braucieni.

  Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

  Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

  Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, nolūkā pilnveidot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 30.jūlija plkst. 10.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, nolūkā pilnveidot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 30.jūlija plkst. 10.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana.

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

  Šodien pirmais 71-911 modeļa tramvajs ir uzsācis savu ceļu uz Daugavpili, pilsētā tas no Lietuvas tiks ievests pirmdien, 15. jūlijā, naktī uz otrdienu ir paredzēta tā izkraušana un uzstādīšana uz sliedēm, lai pēc tam veiktu tramvaja vagona pārbaudes, kā arī vagonam priekšā stāv izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

  Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

  Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

  Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 7.jūlija vēstules Nr.1.2.-8/795, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 15.jūlijā plkst.10.00. Akcionāru sapulces darba kartība netiek mainīta.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ņemot verā 2019.gada 5.jūlija Daugavpils pilsetas domes vēstuli Nr. 1.2.-8/792, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 19.jūlijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa R.Savicka atsaukšana.

  3. AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa ievēlēšana.