Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

  Līdz šim brīdim ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta jaunā sliežu ceļa lielākā daļa, atjaunojamajā ceļa braucamajā daļā ieklāts ceļa segums. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido ~80 %, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek plānots pabeigt pamatdarbus, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Ņemot vērā samērā neparedzamos ziemas-pavasara klimatiskos apstākļus, līdz ar to arī darbu atsākšanas laiku, sliežu ceļu līnijas atklāšana tiek plānota 2019. gada vasarā vai rudens sākumā.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • AS "Daugavpils satiksme" brīdina, ka sakarā ar pāriešanu uz jaunu tīmekļa vietni īslaicīgi autobusu un tramvaju kustības sarakstos pieejamā informācija var atšķirties no faktiskā sabiedriskā transporta kustības grafika.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, no š.g. 1. februāra darba dienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiek mainīts autobusa maršruta Nr.17A "Autoosta – CSDD – Jaunforštadte" reisa atiešanas laiks:

  no Autoostas: no plkst. 22.03 tiek pārcelts uz plkst. 22.12;

  no gala pieturas "Aveņu iela": no plkst. 22.21 uz plkst. 22.28.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka eksperimentālā kārtā no 2018. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. janvārim ieviestais autobusa maršruts Nr.25 "Grīva – Līginišķi – Grīva" no š.g. 1. februāra tiks slēgts.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma pastāvīgā pilsētas maršrutu tīklā no š.g. 1. februāra darba dienās ieviest jaunu autobusa maršrutu Nr.26 "Autoosta - Ķīmiķu ciemats - Jaunforštadte - Autoosta"

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 11.janvārī plkst.09:00 sekojošu darba kārtību papildināt ar piekto jautājumu:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

  2. Valdes locekļa amata likvidācija;

  3. Statūtu grozījumu apstiprināšana;

  4. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana;

  5. Valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, nolūkā pilnveidot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab.,2019.gada 11.janvārī plkst. 9.00ar šādu darba kārtību:

  1.Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2.Valdes locekļa amata likvidācija.

  3.Statūtu grozījumu apstiprināšana.

  4."Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana.

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka 24., 25., 26. un 31. decembrī, kā arī 1. janvārī tiks mainīts kases Nr.4 Viestura ielā 10, kur var iegādāties tramvaju un autobusu mēneša biļetes, darba laiks uz šādu darba laiku:

  Darba laiks Pārtraukumi

  09.00–18.00 11.00–11.30; 15.30–16.00

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no 2019. gada 1.janvāra eksperimentālā kārtākatru dienuuz trim mēnešiem tiks pagarināts no š.g. 1. oktobra mainītais reiss autobusa maršrutāNr. 5 “Autoosta – Mežciems – Cietoksnis - Autoosta”aratiešanas laiku: no Autoostas plkst. 07.40;

  no gala pieturas “Mežciems” plkst. 08.07.

  AS “Daugavpils satiksme” Uzziņas pa tālr. 654-25270

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, kano 2019. gada 1. janvāratiek veiktigrozījumi esošajā maršrutu tīklā, iekļaujot tajājaunas kustības shēmas autobusa maršrutiemNr. 11 un Nr. 14. Tika veiktas izmaiņas autobusu kustībā pie Reģionālās slimnīcas un Plaušu centra,paredzot to kustību pa Dzintaru, Abavas, Vasarnīcu, 18. novembra, Veselības un Vasarnīcu ielu.

  AS “Daugavpils satiksme”

  Uzziņas pa tālr. 654-25270