Aktualitātes

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim autobusu maršruta Nr. 12 (Autoosta – Križi – Autoosta) diviem reisiem tiks izmainīta kustības shēma:

  1) reiss no Autoostas ar atiešanas laiku plkst. 09.55 kursēs caur Ķīmiķu mikrorajonu un gar Reģionālo slimnīcu;

  2) reiss no Križiem plkst. 19.55 kursēs gar Reģionālo slimnīcu un caur Ķīmiķu mikrorajonu.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.1., 13.5.punkta nosacījumus, ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116 apstiprināto noteikumu “Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 6.maija noteikumi ,,Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību” 9.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 29.aprīlī plkst. 11:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Par AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumu saskaņošanu.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi iepirkuma “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”, identifikācijas Nr. ASDS/2020/28, ietvaros.

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • No š.g. 15. aprīļa atsāk kursēt autobuss maršrutā Nr. 7B "Autoosta – Kalkūni – Dārzkopju biedrība "Mičurinietis"". Kā katru gadu autobuss kursēs tikai vasaras periodā – līdz 15. oktobrim.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • CIENĪJAMIE PASAŽIERI, IZMANTOJOT SABIEDRISKO TRANSPORTU,

  LŪDZU IEVĒROJIET SATIKSMES MINISTRIJAS NOTEIKTOS PASĀKUMUS

  COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ!

  - Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).

  - Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.

  - Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām - no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

  - Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.

  - Transportlīdzekļa salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).

  - Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

  http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9594

  Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanās risku, AS “Daugavpils satiksme” vēlreiz lūdz visus īpaši izvērtēt katru nepieciešamību pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu!

  Būsim atbildīgi un ievērosim visus noteiktos COVID-19 ierobežošanas pasākumus!

 • Izpildot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas š.g. 26.03.2020 rīkojumu Nr.01-03/79 š.g. 26.03.2020 “Par sociālo distancēšanos un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā”, AS “Daugavpils satiksme” atceļ pieņemto lēmumu par autobusu maršrutu Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” un Nr. 17A “Autoosta – CSDD -Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisa skaitu samazināšanu.

  Autobusi kursēs pēc iepriekš noteiktā kustības saraksta.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 30.marta 17.autobusu maršruta “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštate – Stacijas iela – Autoosta” un 17.A autobusu maršruta “Autoosta – CSDD - Jaunforštate – CSDD – Autoosta” autobusi kursēs pēc brīvdienu saraksta.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Grozījumus deputāti pieņēma ārkārtas Domes sēdē 2020.gada 16.martā.

  Grozījumi paredz atcelt visus pašvaldības atvieglojumus braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā- izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kam atvieglojumi paliek spēkā.

  Tāpat paliek spēkā valstī noteiktie atvieglojumi personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

  Grozījumi tika izdarīti Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienas, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”, 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” un 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

  Plānots, ka grozījumi būs spēkā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā.

 • Pamatojoties uz SIA „Binders” vēstuli informējam, ka tiks atcelta 1. un 3.maršrutu kustība sakarā ar sliežu ceļu rekonstrukciju laika posmos:

  20.martā

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas aties plkst.18:15; no Stacijas plkst.18:42. 3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 17:43, no pieturas "Cietoksnis" (līdz Butļerova ielai) plkst.18:24.

  21.martā

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas plkst.08:02, no Stacijas plkst.08:36.

  3. maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas (uz Cietoksni) plkst. 08:02, no pieturas "Cietoksnis" plkst.08:36.

  23. martā atcelti 1.maršruta reisi no Butļerova plkst. 22:35; 23:05; 00:05. No pieturas "Cietoksnis" atcelti reisi plkst. 23:04; 23:32; 00:32.

  24. martā tiks atcelts pirmais 1.maršruta reiss no Butļerova ielas plkst. 04:20.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atsākoties sliežu ceļu renovācijas darbiem, no 21.marta līdz 22.martam 1.maršruta tramvajs kursēs līdz Stacijai pēc jauna saraksta (saraksts līdz pieturai "Stacija").

  No 23.marta uz būvdarbu laiku 1.maršruta tramvajs pēc pieturas „Vienības nams” turpinās kustību pa 3.maršrutu līdz pieturai „Cietoksnis” (saraksts līdz pieturai "Cietoksnis").

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka maza pasažieru skaita dēļ eksperimentālā kārtā no š.g. 1. aprīļa uz trim mēnešiem vēla vakara reisi autobusa maršrutam Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienās ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 22.30 un plkst. 23.35 tiks apvienoti vienā ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 23.15 un attiecīgi no pieturas “Ruģeļi” plkst. 23.35.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"