Aktualitātes

 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtai veltīto pasākumu laikā, 18. novembra vakarā, pasažieru ērtākai pārvadāšanai tiks:

  1. norīkots papildreiss autobusu maršrutā Nr.10 ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 21:40* un pārcelts reiss plkst. 21:15 uz plkst. 21:40 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  2. pārcelts autobusu maršruta Nr.12 reiss plkst. 21:15 uz plkst. 21:40;

  3. norīkoti papildreisi autobusu maršrutā Nr.17A:

  - no pieturas “Autoosta” autobusi aties plkst. 20:10*; 21:39*;21:40*; 21:48*;

  - no pieturas “Aveņu iela” autobusi aties plkst. 20:25*, 21:58*, 21:58*, 22:06*;

  * papildreiss.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka š.g. 11. novembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 17.45 Lāpu gājiena laikā autobusu maršrutiem Nr. 4; 5; 9; 11; 13; 13A; 16 un 17A ir iespējami īslaicīgi kavējumi.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km) un turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošajiem sliežu ceļiem.

  Būvdarbi ir noslēgušies atbilstoši plānotajiem termiņiem. Pašreiz notiek objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā, teritorijas uzkopšanas darbi, atbildīgo inženiertīklu turētāju atzinumu saņemšana par objekta gatavību ekspluatācijai.

  Pasažieru pārvadājumus jaunajā posmā ir plānots uzsākt š.g. novembra otrajā pusē pēc objekta pieņemšanas.

  AS “Daugavpils satiksme” aicina iedzīvotājus un pasažierus būt uzmanīgiem sliežu ceļu tuvumā, ievērot gājēju kustības ceļus un nešķērsot sliežu ceļus neparedzētās vietās.

  Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

  Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

  Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka sakarā ar veicamajiem

  tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem iecirknī

  Vienības iela – Parādes iela – Cietokšņa iela

  no 2019.gada 1.novembra plkst.20:00

  līdz 2.novembra plkst.08:00 tiks pārtraukta

  1.tramvaja maršruta un 3.tramvaja maršruta kustība.

  1.novembrī 1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas plkst.19:15, no Cietokšņa plkst.19:44.

  1.novembrī 3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst.18:55, no Cietokšņa plkst.19:35 (uz Butļerova ielu).

  2.novembrī 1.maršruta pirmais reiss no Butļerova ielas plkst. 7:55.

  2.novembrī 3.maršruta pirmais reiss no Butļerova ielas plkst. 8:08.

  2019.gada 1.novembrī un 2.novembrī 2.maršruta tramvajs kursēs pēc noteiktā kustības saraksta.

  Uzziņas pa tālruni 65446705, 29154237

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka remontdarbu laikā Stacijas ielā, posmā no Sakņu ielas līdz Kandavas ielai, no š.g. 21. oktobra plkst. 09.00 līdz š.g. 26. oktobrim tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Līdz ar to maršrutu Nr. 5; 17; 19; 20A; 20B; 21 autobusi iepriekš minētajā laika posmā, braucot no centra, apbrauks minēto ceļu posmu pa Sakņu, Alejas un Kandavas ielām. Bet, braucot pilsētas centra virzienā, maršrutu Nr. 4; 17; 18; 19; 20; 20B autobusi, apbrauks minēto ceļa posmu pa Kandavas un Alejas ielām, neiebraucot pie pieturas “Dzelzceļa stacija”. Lai nokļūtu līdz vilciena “Daugavpils – Rīga” atiešanas laikiem plkst. 06:18 un 07:30, autobusa maršruta Nr.4 agrā rīta reisi katru dienu ar atiešanas laikiem plkst. 05:40 un 06:43 no pieturas “Mežciems” pēc pienākšanas Autoostā kursēs līdz dzelzceļa stacijai pa Lāčplēša un Stacijas ielām. Kā arī līdzīga shēma paredzēta autobusu maršruta Nr.17 darba dienas reisiem ar atiešanas laikiem no pieturas “Aveņu iela” plkst. 05:42 un 07:00, un brīvdienās plkst. 05:42 un 07:08.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka remontdarbu laikā Viršu ielā no š.g. 23. oktobra plkst. 07.00 līdz plkst. 21:00 dzelzceļa pārbrauktuvē Nr. 370 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar to 12.maršruta autobusiem iepriekš minētajā laika posmā nebūs iespējas piebraukt līdz galapieturai “Križi”.

  Pagaidu pietura būs ierīkota netālu no dzelzceļa pārbrauktuves uz pilsētas centra pusi. Attālums no esošās galapieturas “Križi” līdz pagaidu pieturai sastādīs ap 600 m.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka sakarā ar jaunu tramvaja vagonu

  izkraušanu Smilšu ielā posmā no Arhitektu ielas līdz Jātnieku ielai

  naktī no 14. uz 15.oktobritiks atcelts pēdējais 1.maršruta tramvaja reiss,

  kurš kursē no plkst.00.05 līdz plkst.00.59.

  Ņemot vērā uzņēmuma faktiskās iespējas nodrošināt alternatīvus

  pasažieru pārvadāšanas veidus un uzņēmuma rīcībā esošos resursus,

  kā arī pasažieru plūsmu, mazietilpības autobuss atcelto 1. tramvaja

  maršruta reisa vietā norīkots netiks.

 • Remontdarbu laikā no š.g. 14. oktobra plkst. 10:00 līdz 19.oktobrim Lielā ielā posmā no Ūdens ielas līdz Čehova ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 8; 15 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Liginišku, Sēlijas un Amatu ielām, kur transporta kustība būs divpusēja. Virzienā uz centru pietura ”Brjanskas iela” (atrodas Lielā ielā) tiks pārcelta uz Sēlijas ielu (pirms krustojuma ar Brjanskas ielu).

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • NO Š.G. 16.OKTOBRA TIEK ATCELTS PILSĒTAS AUTOBUSA MARŠRUTS NR.7B

  Pārejot uz “ziemas sarakstu” no š.g. 16. oktobra tiek atcelts pilsētas autobusa maršruts Nr. 7B Autoosta-Kalkūni- d/s „Mičurinietis”.

  Autobusa maršruts Nr. 7 Autoosta-Kalkūni tiek papildināts ar reisiem, kuru atiešanas laiks no Autoostas ir plkst. 08:50; 09:30; 14:05; 17:20; 19:20; 20:10.

  Uzziņas pa tālr. 65425270.

 • Sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu budžeta plāna un iepirkumu plāna

  2019.gada grozījumu apstiprināšanai, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde

  paziņo par kārtējās akcionāra sapulces, kura sasaukta 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10:00,

  izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana budžeta plāna un iepirkuma plāna 2019.gadam grozījumu apstiprināšanai.