Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.37. apakšpunkta redakciju, kas spēkā no 2020.gada 12.maija, atrodoties sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).

  Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsegiem. Transportlīdzekļu vadītāji un konduktori var aizrādīt pasažieriem un prasīt mutes un deguna aizsegu lietošanu.

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 11.maija plkst. 08.00 līdz 15.maijam tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā š.g. 05. maijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00 tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma.

  Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 1. Par AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumu saskaņošanu

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  saskaņot AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu grozījumus.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi iepirkuma “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”, identifikācijas Nr.ASDS/2020/28, ietvaros.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi par kopējo summu EUR 140 500.00 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti euro) bez 21% PVN ar:

  1. SIA “EUROPART Latvia”, reģistrācijas Nr.40103781222, juridiskā adrese Plieņciema ielā 26, Mārupē;

  2. SIA “Inter Cars Latvija”, reģistrācijas Nr.40103315276, juridiskā adrese Plieņciema ielā 35, Mārupē;

  3. SIA “Avar Auto”, reģistrācijas Nr.50003623341, juridiskā adrese “Gatves”, Jaunmārupē;

  4. SIA “AUTOPARTS”, reģistrācijas Nr.40003453287, juridiskā adrese Nīcgales ielā 53C, Rīgā;

  5. SIA “AUTO KADA”, reģistrācijas Nr.40003275846, juridiskā adrese Kaibalas ielā 16, Rīgā;

  6. SIA “XL Parts Baltics”, reģistrācijas Nr.40203084267, juridiskā adrese Kurzemes prospektā 23, Rīgā;

  7. OU “AERIN GROUP”, reģistrācijas Nr.12498442, juridiskā adrese Vikerlase 13-279, Tallinn, Estonia;

  8. SIA “AutoTriāls”, reģistrācijas Nr.40103752115, juridiskā adrese Muitas ielā 3E, Daugavpilī.

 • Kopš 2020.gada 5.februāra AS "Daugavpils satiksme" uzsāka pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Jaunais tramvaju maršruts ir ieguvis lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, it sevišķi tas ir aktuāls iedzīvotājiem no Stropu un Neredzīgo biedrības mikrorajoniem, kā arī ir atvieglota pasažieru nokļūšana līdz dažādām reģionālās slimnīcas nodaļām. Pateicoties jaunajam tramvaju maršrutam, pasažieru pārvadājumu skaits salīdzinot ar 2019.gada februāri III tramvaju maršrutā ir palielinājies vairāk nekā par 23%.

  Šobrīd turpinās tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi pilsētas centra rajonā, bet tieši tiek veikta nozīmīgu un sarežģītu ielu un sliežu ceļu krustojumu pārbūve: Cietokšņa un Parādes ielas, Imantas un Vienības ielas. 2020.gada 9.aprīlī, pēc būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma, AS “Daugavpils satiksme” parakstīja Vienošanās ar būvdarbu veicēju CBF SIA “Binders” par būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 16.septembrim.

  Atgādinām, ka būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

  4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • Sakarā ar to, ka 2020.gada 22.aprīlī paredzētā AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanas izsole nav notikusi, jo nav reģistrējies neviens pretendents, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 29.aprīlī plkst. 11:00, izmaiņām darba kārtībā, izslēdzot no tās ceturto jautājumu: “Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai”.

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenotajiem Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros paredzētajiem būvdarbiem objektā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve”, plānots veikt pagaidu sliežu ceļu un gaisvadu pārmijas izbūves darbus naktī no 21. uz 22.aprīli.

  Sakarā ar to 21.aprīlī no plkst. 22:00 līdz 22.aprīļa plkst.06:00 tiks atcelta tramvaju kustība, tai skaitā tiks atslēgts spriegums kontaktvadā būvdarbu izpildes posmā Ģimnāzijas ielā.

  Tāpēc plānotas sekojošās izmaiņas tramvaju kustības sarakstā:

  1) 21.aprīlī 1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Cietoksnis” plkst.21:50. 3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Cietoksnis” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  2) 22.aprīlī 1.maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas plkst.05:42, no pieturas „Cietoksnis” plkst.06:16. 3. maršruta tramvajs sāks kustību no Butļerova ielas (uz Cietoksni) plkst. 05:42, no pieturas „Cietoksnis” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Sakarā ar to, ka kļuva biežāki nesaprašanas gadījumi par pašvaldības atvieglojumu braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā atcelšanu, AS „Daugavpils satiksme” atgādina, ka, balstoties uz 2020.gada 12. marta MK rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 21. marta grozījumiem Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”, ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ tiek atcelti visi pašvaldības atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

  Dotajā brīdī ārkārtas situācija NAV ATCELTA, BET PAGARINĀTA LĪDZ 12.MAIJAM.

  Ārkārtas situācijas laikā atcelti braukšanas atvieglojumi visiem, izņemot:

  1. 1.grupas invalīdiem (ar pavadošo personu);

  2. 2.grupas invalīdiem;

  3. personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem (ar pavadošo personu);

  4. pirmsskolas vecuma bērniem.

  Svētdienās un svētku dienās braukšanas maksa – EUR 0.50

  Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim autobusu maršruta Nr. 4 (Autoosta – Cietoksnis – Mežciems – Autoosta) reisam no Autoostas plkst. 17.50 un attiecīgi no pieturas “Mežciems” plkst. 18.10 tiks izmainīta kustības shēma, paredzot kustību ar iebraukumu Jaunforštdtes mikrorajonā pa Vidzemes, Šūņu, Ormaņu, Aveņu un Vidzemes ielām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Remontdarbu laikā Cietokšņa, Sakņu un Parādes ielas krustojumā no š.g. no 20.aprīļa plkst. 08.00 līdz 30.aprīlim tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta - Ķiršu iela” kustības shēma.

  Saskaņā ar paredzēto shēmu nebūs iespējams veikt pagriezienu no Cietokšņa ielas uz Parādes ielu. Līdz ar to autobuss, braucot no pilsētas centra, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"