Aktualitātes

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka naktī no 14. uz 15. jūniju un naktī no 15. uz 16. jūniju sakarā ar remontdarbu veikšanu tiek atcelts pēdējais 1. maršruta tramvaja reiss: atiešanas laiks no pieturas"Butļerova iela" plkst. 0.05, atiešanas laiks no pieturas"Stacija"plkst. 0.32.

  Tramvaja vietā kursēs mazietilpības autobuss ar šādu kustības shēmu:

  Jātnieku iela (piet.:"Cialkovska iela","Zeļinska iela","Jātnieku iela") – Smilšu iela (piet.:"Kultūras un sporta pils") – Valkas iela – 18. novembra iela (piet.:"Valkas iela","Jelgavas iela","Ventspils iela","Baznīcu kalns","Viestura iela") – Daugavas iela – Imantas iela (piet.:"Vienības iela") – Cietokšņa iela (piet.:"Rīgas iela") – Sakņu iela – Alejas iela – Saules iela – Stacijas iela (tramvaju piet.:"Stacija") – Kandavas iela – Cietokšņa iela (piet.:"Rīgas iela") – Imantas iela (piet.:"Daugavas iela") – Daugavas iela – 18. novembra iela (piet.:"Siltumcentrālē Nr.1"."Cietokšņa iela","Baznīcu kalns","Ventspils iela","Jelgavas iela") – Valkas iela (piet.:"Valkas iela") – Smilšu iela (piet.:"Kultūras un sporta pils","Jātnieku iela") – Jātnieku iela (piet.:"Zeļinska iela", Cialkovska iela").

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pilsētas svētku laikā tiks mainītas autobusu Nr. 9 un Nr. 10A kustības shēmas:

  Viestura ielas posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai š.g. 8. jūnijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar to maršruta NR. 10A autobusiem nebūs iespējas piebraukt pie autobusa pieturas “Sakņu iela”, kura atrodas Viestura un Sakņu ielas krustojumā.

  Parādes ielas posmā no Cietokšņa ielas līdz Daugavas ielai no š.g. 6. jūnija plkst. 18.00 līdz 10. jūnija plkst. 1.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar to maršruta NR. 9 autobusiem nebūs iespējas piebraukt pie autobusa pieturas “Rīgas iela”, kura atrodas Cietokšņa un Rīgas ielas krustojumā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 7.–9. jūnijā, Pilsētas svētku laikā, uzņēmums "Daugavpils satiksme"ievieš sabiedriskā transporta papildreisus. Svētku laikā (8. un 9. jūnijā) braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā būs bez maksas.

  7. jūnijā

  1) Ieviesti papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 1 ar atiešanas laiku no pieturas"Vienības nams"(Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst. 21.46; 22.01*; 22.16; 22.31; 22.46*; 23.11; 23.36; 00.36;

  atiešanas laiks no pieturas"Butļerova iela": plkst. 21.15; 21.30*; 21.45; 22.00; 22.15*; 22.40; 23.05; 00.05;

  no plkst. 17.02 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagoni vai sešasu tramvaji;

  2) papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 3 ar atiešanas laiku no pieturas"Cietoksnis": plkst. 21.40*; 22.30*; 22.55*; 23.20*; 23.45*; 00.10*; 00.35*; 01.00*; 01.25*; 02.00*;

  visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai"Butļerova iela".

  8. jūnijā

  1) Papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 1 ar atiešanas laiku no pieturas"Butļerova iela": plkst. 18.54; 19.08; 19.21; 19.34*; 19.49; 20.00; 20.10*; 20.20; 20.30; 20.40*; 20.50; 21.00; 21.10*; 21:20; 21.30*; 21.40; 21.50*; 22.00; 22.10*; 22.20*; 22.30; 22.40*; 22.50*; 23.00; 23.10*; 23.20*; 23.30*; 23.40*; 23.50*; 00.00; 0.15*; 0.30*;

  atiešanas laiks no pieturas"Vienības nams"(Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst. 19.25; 19.39; 19.52; 20.05*; 20.20; 20.31; 20.41*; 20.51; 21.01; 21.11*; 21.21; 21.31; 21.41*; 21.51; 22.01*; 22.11; 22.21*; 22.31; 22.41*; 22.51*; 23.01; 23.11*; 23.21*; 23.31; 23.41*; 23.51*; 00.01*; 00.11*; 00.21*; 00.31; 00.46*; 01.01*;

  2) palielināts kursējošo tramvaju vagonu skaits laika periodā no plkst. 10.48 līdz plkst. 15.28: vienvagona un divvagonu (vai sešasu) tramvaji kursēs pamīšus, bet no plkst. 15.38 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagonu vai sešasu tramvaji;

  3) papildreisi 17A autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta": plkst. 22.00, 23.35, 23.40, 00.15 un no pieturas"Aveņu iela": plkst. 22.18, 23.53, 23.58, 00.33;

  4) papildreiss 12. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta"plkst. 23.30 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  5) papildreisi 10. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta"plkst. 23.30 un reiss ar atiešanas laiku plkst. 23.15 pārcelts uz plkst. 23.30 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  6) papildreiss 8. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas "Autoosta" plkst. 23.30;

  7) papildreiss 7. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas "Autoosta" plkst. 23.30, kur kustības shēma atpakaļceļā paredz iebraukšanu Nīderkūnos.

  9. jūnijā

  Tramvaja maršrutāNr.1no plkst. 10.48 līdz plkst. 20.22 palielināts kursējošo vagonu skaits.

  *- papildreisi

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705 (tramvaju daļa)

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270 (autobusu daļa)

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Remontdarbu laikā, no š.g. 10. jūnija plkst. 9.00, Veselības ielas posmā no Reģionālās slimnīcas līdz 18. novembra ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Sabiedriskais transports (autobusa maršruti Nr. 1, 12, 20A/2 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa 18. novembra un Vasarnīcu ielu līdz Reģionālajai slimnīcai, kur apgriezīsies, turpmāko ceļu turpinot pa Vasarnīcu un 18. novembra ielu.

  Sabiedriskā transporta maršrutu Nr. 2, 11, 14 un 23 autobusi apgriezīsies pie Reģionālās slimnīcas un nepiebrauks pie pieturas “Čiekuru iela” (Plaušu centrs).

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

  No 2019. gada 20. maija līdz 31. maijam bija slēgta tramvaju kustība 3. maršrutā no pieturas “Valkas iela” līdz galapunktam “Stropu ezers” – šajā laika būvnieks veica pārmiju ierīkošanas darbus, lai savienotu jaunbūvējamo tramvaju līnijas posmu ar jau esošo sliežu ceļu Reģionālās slimnīcas piebraucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumā. Tramvaju kustība šajā posmā bija slēgta arī 2018. gada rudenī, kad līdzvērtīgi pārmiju ierīkošanas darbi norisinājās Vasarnīcu ielas un 18. novembra ielas krustojumā pie Brāļu kapiem.

  2019. gada 31. maijā neilgi pēc plkst. 9.00 tika veikts izmēģinājuma brauciens, lai pārbaudītu sliežu ceļu savienojuma vietas caurlaidi; tā kā tas noritēja veiksmīgi, jau no 31. maija plkst. 10.00 tika pilnībā atjaunota kustība 3. tramvaja maršrutā.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • No š.g. 31. maija plkst. 10.00 ir atjaunota tramvaju kustība no Valkas ielas līdz Stropu ezeram. Pirmais 3. maršruta tramvajs dosies ceļā plkst. 9.56 no pieturas “Valkas iela”, turpmāk 3. maršruta tramvajs kursēs pēc esošā kustības saraksta.

  Sakarā ar Kohēzijas fonda projekta darbības "Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī"realizāciju 3. maršruta tramvaja līnija posmā no pieturas "Valkas iela" līdz pieturai "Stropu ezers" bija slēgta no 20.05.2019. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai no Valkas ielas līdz Stropu ezeram tika izmantoti mazietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka tramvaju kustība šajā posmā ir atjaunota, papildus ieviestie mazietilpības autobusu reisi tiek atcelti.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" atgādina, ka no 1. jūnija skolēniem braukšanas maksa sabiedriskajā transportā: - uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, maksa par braucienu ir EUR 0,00 (bezmaksas); - uzrādot derīgu skolēna apliecību, maksa par braucienu ir EUR 0,05; - ja skolēnam nav līdzi ne skolēna bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ne skolēna apliecības, maksa par braucienu ir kā parastam pasažierim - EUR 0,50 (svētdienās un svētku dienās - EUR 0,25).
 • Akcijas “Muzeju nakts 2019” laikā AS “Daugavpils satiksme” nodrošinās tramvaju un autobusu papildreisus:

  · Tramvaja maršrutā Nr.3 18.05.2019.–19.05.2019. tiek organizēti papildreisi un pagarināts tramvaju kursēšanas laiks līdz plkst.01.00, vienvagonu tramvajus nomainot ar divvagonu tramvajiem.

  Tramvaja papildreisu atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis”: plkst. 21.40; 22.30; 22.55; 23.20; 23.45; 00.10; 00.35; 01.00 (visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”).

  · Autobusa maršrutā Nr.12 papildreisa atiešanas laiks no pieturas “Autoosta” 19.05.2019. plkst.00.30.

  · Autobusa maršrutā Nr.17A papildreisa atiešanas laiks no pieturas “Autoosta” 19.05.2019. plkst.00.30.

 • No š.g. 20.maija līdz 31.maijam tiks slēgta tramvaju kustība no Valkas ielas līdz Stropu ezeram.

  Sakarā ar Kohēzijas fonda projekta darbības “Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” realizāciju 3.maršruta tramvaja līnija posmā no pieturas “Valkas iela” līdz pieturai “Stropu ezers” tiks slēgta no 20.05.2019. plkst.9.00 līdz 31.05.2019.

  Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai no Valkas ielas līdz Stropu ezeram tiks izmantoti mazietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka mazietilpības autobusos ir tikai 15‑22 sēdvietas, iespēju robežās pasažierus lūdzam izvēlēties kādu no alternatīvajiem maršruta autobusiem: 3.maršruta autobusu, kas kursē līdz Jaunstropiem, 1. vai 12. maršruta autobusu, kas kursē gar Daugavpils reģionālo slimnīcu.

  Mazietilpības autobusos, kas kursēs no autobusu pieturas “Valkas iela” līdz pieturai “Stropu ezers”, būs derīgas biļetes, kas iegādātas tramvajā no pieturas “Cietoksnis” līdz pieturai “Valkas iela”. Biļetes, kas tiks iegādātas mazietilpības autobusā no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Valkas iela”, tāpat būs derīgas braukšanai 1. un 3.maršruta tramvajā.

  Lūdzam pievērst uzmanību, ka mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Valkas iela” un “Stropu ezers” atšķirsies no 3.maršruta kustības grafika: no pieturas “Valkas iela” netiks īstenoti reisi plkst.9.06, 9.31, 13.41, 14.06, 17.51 un 18.16, bet plkst.20.46 kursēs papildreiss līdz pieturai “Stropu ezers”.

  Mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Valkas iela”: plkst.5.46, 6.11, 6.36, 7.01, 7.26, 7.51, 8.16, 8.41, 9.56, 10.21, 10.46, 11.11, 11.36, 12.01, 12.26, 12.51, 13.16, 14.31, 14.56, 15.21, 15.46, 16.11, 16.36, 17.01, 17.26, 18.41, 19.06, 19.31, 19.56, 20.21, 20.46, 21.11.

  Mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Stropu ezers”: plkst.6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 8.30, 8.55, 10.10, 10.35, 11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 21.00, 21.25.

  AS “Daugavpils satiksme” lūdz pilsētas iedzīvotājus ar sapratni attiekties pret pagaidu neērtībām.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, nolūkā pilnveidot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 21.maijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS "Daugavpils satiksme" 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. AS "Daugavpils satiksme" revidenta iecelšana 2019.gadam un atlīdzības noteikšana.

  4. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana.