Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

  96.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc

  kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valdes locekļa ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.jūlija brīvdienās

  eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem autobusu maršrutā Nr.10a bija ieviests

  viens papildreiss ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 18.42,

  no pieturas “Autoosta” plkst. 18.45 un no gala pieturas “Bērnudārzs” plkst. 19.03.

  Šis reiss no š.g. 1.oktobra tiks iekļautas pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu,

  nolūkā panākt efektīvu Kohēzijas fonda projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”

  īstenošanu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab.,

  2019.gada 30.septembrī plkst. 09:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma parakstīšanai ar Valsts kasi par kopējo summu

  2 727 648.00 (divi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) EUR

  Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanai.

 • š.g. 28. septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” organizē ikgadējo skrējienu “Daugavpils – Mežciems”, tiek slēgti vairāki ielas posmi Daugavpils cietoksnī.

  Tādējādi AS “Daugavpils satiksme” autobusiem maršrutā Nr. 13A “Autoosta – Cietoksnis – Autoosta” nebūs iespējams piebraukt pie divām autobusa pieturām un tiek mainīta kustības shēmas daļa Daugavpils cietoksnī.

 • š.g. 24.septembrī no plkst. 07.00 līdz plkst. 20.00 Valsts A/S “Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances Daugavpils nodaļa veikts darbus dzelzceļa pārbrauktuvē Nr. 366 (Malu iela, Daugavpils) un tiks slēgta visa transporta kustība minētajā dzelzceļa pārbrauktuvē.

  Līdz ar to AS “Daugavpils satiksme” autobusi maršrutos Nr. 4, 5, 18 un 20A apbrauks minēto ceļa posmu pa Stacijas, Kārklu un Vidzemes ielu.

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka tramvaju vagoniem, kas aprīkoti ar pantogrāfiem, nu ir iespējams netraucēti braukt pa tramvaju II maršrutu.
 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 2019.gada 17.septembra

  autobusu maršrutu Nr.3. un Nr.19. pietura "Ciolkovska iela"

  tiks pārcelta no Jātnieku ielas uz Ciolkovska ielu pretī aptiekai.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no 2019.gada 17.septembra tiks uzsākti tramvaju sliežu ceļa renovācijas darbi tramvaju I maršruta posmā no pieturas “Tirgus” (Sakņu un Cietokšņa ielu krustojums) līdz pieturai “Stacija” (Stacijas iela). Līdz ar to no 17.septembra uz laiku tiks pārtraukta tramvaju kustība šajā posmā un I maršruta tramvaji pēc pieturas “Tirgus” kustību turpinās pa tramvaju III maršrutu līdz pieturai “Cietoksnis”, izmantojot 3.maršruta apgriešanās apli. Līdz ar to iespējamas nobīdes tramvaju kustībā par 5-7 minūtēm.

  Papildus informējam, ka sliežu ceļu rekonstrukcijas darbu uzsākšanai 2019.gada 16.septembrī tiks atcelts pēdējais tramvaju reiss 1.maršrutā (plkst. 24.00). Kā arī tiks atcelti daži tramvaju I maršruta dienas reisi, par kuriem informēsim atsevišķi.

  AS “Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka sakarā ar nepieciešamajām pārbaudēm

  projekta noslēgumam no 2019.gada 12.septembra tramvaju kontaktkabeļtīkls

  tramvaju III maršruta posmā no Valkas ielas līdz Stropu aplim (jaunā līnija)

  tiks pieslēgts strāvai (atradīsies zem sprieguma).

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenoto Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 darbību “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve” naktī no 10. uz 11.septembri tiks atcelts pēdējais 1.maršruta tramvaja reiss, kurš kursē no plkst.00.05 līdz plkst.00.59. Atceltā tramvaja reisa vietā kursēs mazietilpības autobuss ar atiešanas laiku no pieturas “Cialkovska iela” plkst.00.05 un pieturas “Stacija” plkst.00.32 saskaņā ar pievienoto kustības shēmu, pasažieru iekāpšana paredzēta autobusa pieturās, kas atrodas līdzās attiecīgajām tramvaju pieturām.

  Mazietilpības autobusa kustības shēma turpceļā

  Mazietilpības autobusa kustības shēma atpakaļceļā