Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas lēmumu no 2019. gada 1. aprīļa tiek mainīts tramvaju kustības saraksts 1. un 2. tramvaju maršrutā. No 1. aprīļa tiks samazināts kopējais reisu skaits katrā maršrutā – 1. maršrutā tiks izslēgts 1 agra vakara reiss, palielinot intervālu starp pārējiem reisiem par 1-2 minūtēm laika posmā no plkst. 18.50 līdz 20.30, savukārt 2. maršrutā kopējais reisu skaits tiks samazināts par 4 reisiem, kā arī saraksts kļūs standartizēts – praktiski visiem reisiem ir paredzēts vienāds atiešanas laiks ik pēc pusstundas.

  Ar 1. maršruta tramvaja jauno kustības grafiku var iepazīties šeit.

  Savukārt 2. maršruta tramvaja jauno kustības grafiku var apskatīties šeit.

  Atgādinām, ka minētās izmaiņas 1. un 2. tramvaju maršruta kustības sarakstā stāsies spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka remontdarbu laikā no š.g. 1. aprīļa plkst. 12.00 Malu ielas posmā no Smiltenes ielas līdz 2. preču ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Līdz ar to autobusa maršruta Nr. 16 "Autoosta – Piena kombināta ciemats – Autoosta"kustības shēma tiks organizēta šādā veidā: autobuss kursēs pa 2. preču ielu līdz paredzētajai apgriešanās vietai (pie 2. preču ielas mājas nr. 1) un atpakaļ pa 2. preču ielu pilsētas centra virzienā. Tādējādi maršruta Nr. 16 autobuss nekursēs gar pieturvietu "Malu iela".

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. martam eksperimentālā kārtā ieviestās izmaiņas autobusa maršruta Nr. 5 "Autoosta – Mežciems – Cietoksnis – Autoosta" ikdienas kustības grafikā no š.g. 1. aprīļa tiks iekļautas pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, izpildot Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija lēmumu, eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem no š.g. 1. aprīļa mazā pasažieru skaita dēļ tiek atcelti šādi vēlie vakara reisi:

  1. autobusa maršruta Nr. 8 "Autoosta – Judovka – Autoosta" reiss katru dienu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.35.

  2. autobusa maršruta Nr. 10 "Autoosta – Ruģeļi – Autoosta" reiss darba dienās ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.35.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 1. aprīļa darba dienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem mainīt autobusa maršruta Nr.20 "Jaunforštadte – Jaunbūve –Ķīmiķu ciemats – Jaunforštadte" divu reisu atiešanas laiku no gala pieturas "Aveņu iela": no plkst. 06.45 uz plkst. 06.35 un no plkst. 07.30 uz plkst. 07.20.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Lai nekad nepietrūkst smaidu -

  Ne to, kurus saņem,

  Ne to, kurus citiem dāvāt!

  Mīļās sievietes! Sveicu jūs šajos skaistajos pavasara svētkos! Mēs jūs cienām, mīlam, jūs esat dzirkstelīte mūsu dzīvē. Turpiniet mūs ik dienu priecēt ar savu daili, mīļumu un burvīgo smaidu!

  AS “Daugavpils satiksme” valdes loceklis Romans Savickis

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes deputātu lūgumu AS"Daugavpils satiksme"ir izskatījusi un izvērtējusi iespējamos risinājumus sabiedriskā transporta kustības maršrutu optimizācijai, ņemot vērā pasažieru plūsmu, un ir pieņemts lēmums no š.g. 1. marta šādu lielietilpības autobusu reisu izpildei mazā pasažieru skaita dēļ izmantot mazietilpības autobusus:

  1. Autobusa maršruta Nr. 7"Autoosta – Kalkūni – Autoosta"reisi katru dienu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 21.35 un 22.20.

  2. Autobusa maršruta Nr. 8"Autoosta – Judovka – Autoosta"reisi katru dienu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 21.00, 21.55 un 22.40.

  3. Autobusa maršruta Nr. 12"Autoosta – Križi – Autoosta"reiss katru dienu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.25.

  4. Autobusa maršruta Nr. 13"Autoosta – Mežciema arodskola – Autoosta"reisi katru dienu ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 20.00, 20.40 un 21.20.

  5. Autobusa maršruta Nr. 17A"Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta"reisi darba dienās ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.16 un plkst. 23.53, kā arī reisi brīvdienās ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 23.12 un plkst. 23.50.

  AS"Daugavpils satiksme"pievērš Jūsu uzmanību tam, ka iepriekšminētajiem reisiem gan kustības shēma, gan kustības saraksts paliek bez izmaiņām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98. panta trešo daļu, akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2019. gada 4. martā plkst.11.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Par "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  3. Par akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" rīcības plāna un budžeta plāna 2019. gadam apstiprināšanu.

 • Atbalstot Daugavpils pilsētas Čerepovas un Gajoka mikrorajona iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma uz 3 mēnešiem no 2019. gada 1. marta darba dienās autobusa maršruta Nr. 10A reisiem ar atiešanas laiku no autoostas plkst. 07.00, 07.45, 08.20 un plkst. 09.00 paredzēt kustību bez iebraukšanas pie daudzdzīvokļu mājām Ruģeļu mikrorajonā, braucot pa Nometņu ielu turp un atpakaļ un ar apgriešanos Nometņu un Apšu ielas krustojumā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

  Līdz šim brīdim ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta jaunā sliežu ceļa lielākā daļa, atjaunojamajā ceļa braucamajā daļā ieklāts ceļa segums. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido ~80 %, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek plānots pabeigt pamatdarbus, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Ņemot vērā samērā neparedzamos ziemas-pavasara klimatiskos apstākļus, līdz ar to arī darbu atsākšanas laiku, sliežu ceļu līnijas atklāšana tiek plānota 2019. gada vasarā vai rudens sākumā.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.