Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka, izpildot Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas lēmumu, mazā pasažieru skaita dēļ eksperimentālā kārtā no š.g. 1. aprīļa uz trim mēnešiem atceltie vēlie vakara reisi autobusa maršrutā Nr. 8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” katru dienu ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 un autobusa maršrutā Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienās ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 no š.g. 1. jūlija tiek atjaunoti pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1. aprīļa līdz š.g. 30. jūnijam eksperimentālā kārtā mainītais autobusa maršruta Nr. 20 “Jaunforštadte – Jaunbūve – Ķīmiķu ciemats – Jaunforštadte” divu reisu atiešanas laiks no gala pieturas “Aveņu iela” – no plkst. 06.45 uz plkst. 06.35 un no plkst. 07.30 uz plkst. 07.20 – no š.g. 1. jūlija tiks iekļauts pastāvīgajā maršrutu tīklā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada augustā tika noslēgts līgums par sliežu ceļu pārbūvi Daugavpils pilsētas centrā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai, kā arī pagrieziena izbūvi 18.novembra un Ventspils ielas krustojumā (2,06km).

  2019. gada jūnija vidū pēc visu inženierkomunikāciju tīklu turētāju saskaņojumu saņemšanas un visnotaļ profesionālas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta rīcības bija iespējams sākt darbus. Pārbūves darbi tiek sākti posmā no Imantas ielas līdz Ģimnāzijas ielai, ko ir plānots pabeigt apmēram 4 mēnešu laikā, pēc tam darbi turpināsies virzienā uz Stacijas ielu. Pārbūves darbu laikā pilsētas iedzīvotājiem un tramvaju satiksmes pasažieriem jārēķinās ar retāku tramvaju kursēšanas grafiku, kā arī daļēji vai pilnībā slēgtu autotransporta kustību noteiktos krustojumos pilsētas centrā atkarībā no konkrētas darbu veikšanas vietas.

  Sliežu ceļi Daugavpils pilsētas centrā nav mainīti jau vismaz 15 gadus, tie ir atvērtā tipa sliežu ceļi ar izteiktām salaiduma vietām, tādējādi tramvaju kustības laikā ir vērojams gan palielināts vibrāciju līmenis, gan arī augstāks trokšņa līmenis, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi gan uz iedzīvotājiem, gan arī sliežu ceļu tuvumā esošajām ēkām. Pārbūves rezultātā sliežu ceļi tiks ievietoti zemē, kā arī tiks nodrošināta sliežu bezšuvju savienošana, tādējādi samazinot kopējo vibrāciju un trokšņa līmeni tramvaju kustības laikā.

  Līgumā paredzētie darbi iekļauj arī esošā kontakttīkla pielāgošanu pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, tādējādi pēc darbu pabeigšanas būs iespējams 1. tramvaja maršrutā pilnvērtīgi izmantot jaunos tramvajus, kas darbosies ar pantogrāfu, nevis ar stieņa strāvas uztvērēju.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5998996,16 EUR.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26.novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

  Šobrīd tramvaju vagonu izgatavošanas process tuvojas noslēgumam – pirmie tramvaji jau ir gatavi un gaida savu nosūtīšanu uz Daugavpili: tiek plānots, ka pirmais tramvajs tiks nosūtīts 28.jūnijā. Līdz ar to jau jūlija pirmajā pusē Daugavpilī ieradīsies pirmais tik sen gaidītais jaunais tramvajs. Jaunais tramvajs gan netiks uzreiz laists līnijā – tam priekšā vēl būs tehniskā stāvokļa un darbgatavības pārbaudes, kā arī izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

  Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

  Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4093600,00EUR.

  Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • Šī gada 23. jūnija vakarā un naktī uz 24. jūniju, Līgo svētku norises laikā Stropu estrādē, pasažieru ērtākai pārvadāšanai 3. tramvaja maršrutā tiek palielināts reisu un kursējošo vagonu skaits, pagarinot tramvaju kursēšanas laiku un vienvagonu tramvajus nomainot ar divvagonu tramvajiem: 23. jūnijā 3. maršrutā vienvagonu tramvaji tiks nomainīti ar divvagonu tramvajiem no plkst. 19.20 līdz plkst. 22.15 (atiešanas laiks no pieturas “Stropu ezers”), kā arī Vasarnīcu ielā pie iebraucamā ceļa Stropu estrādē tiks izveidota pagaidu tramvaja pietura.

  • 3. maršruta tramvaju atiešanas laiks no pieturas “Stropu ezers”:

  plkst. 19.20; 19.45; 20.10; 20.35; 21.00*; 21.25; 21.50*; 22.15*; 22.40*; 23.05*; 23.30*; 23.55*; 00.20*; 00.45*; 01.10*; 01.35*; 02.00*; 02.25*

  • 3. maršruta tramvaju atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis”:

  plkst. 19.10; 19.35; 20.00; 20.25; 20.50; 21.15; 21.40*; 22.10; 22.30*; 22.55*; 23.20*; 23.45*; 00.10*; 00.35*; 01.00*; 01.25*; 01.50*; 02.15* (uz Ķīmiķu mikrorajonu); 02.40* (uz Ķīmiķu mikrorajonu); 03.05* (uz Ķīmiķu mikrorajonu).

  * papildreisi

  Autobusu pasažieriem tiek ieviests speciālais svētku autobusa maršruts “Jaunforštadte – Stropu estrāde – Jaunforštadte” ar atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” Stropu estrādes virzienā plkst. 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00; 00.00; 01.00 un 02.00 un ar atiešanas laiku no pieturas “Vasarnīcu iela” Jaunforštadtes mikrorajona virzienā plkst. 19.30; 20.30; 21.30; 22.30; 23.30; 00.30; 01.30 un 02.30.

  Pievēršam pasažieru uzmanību, ka Līgo svētku laikā 2019. gada 23. un 24. jūnijā braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā tiek piemērota 50% atlaide braukšanas maksai.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros uzsāk sliežu ceļu rekonstrukciju posmā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai.

  Lai veiktu pārbūves darbus, no 2019. gada 16. jūnija (svētdiena) darbu veikšanas laikā tramvaju kustība tiks organizēta pa vienu sliežu ceļu. No 2019. gada 16. jūnija līdz 2019. gada 16. augustam tramvaju kustības ierobežojumi skars posmu no Imantas ielas līdz Ģimnāzijas ielai virzienā no Ķīmijas uz centru, šajā posmā esošā pietura “Universitāte” tiks pārcelta uz Imantas un Vienības ielas krustojumu, savukārt pietura “Vienības nams” tiks īslaicīgi slēgta.

  Ņemot vērā tramvaju kustību pa vienu sliežu ceļu un paredzamo gaidīšanas laiku, tiks mainīts 1. maršruta tramvaju kustības saraksts (skat. zemāk). Pasažierus lūdzam ņemt vērā arī to, ka faktiskais tramvaju pienākšanas un atiešanas laiks pārbūves darbu dēļ var atšķirties no kustības sarakstā norādītā līdz pat +/- 5 min.

  3. maršruta tramvaju kustība arī var tikt īslaicīgi kavēta, tomēr būtiskas novirzes no esošā kustības saraksta nav sagaidāmas.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  1. tramvaja kustības saraksts remontdarbu laikā (iespējama novirze līdz +/- 5 min.)

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka naktī no 14. uz 15. jūniju un naktī no 15. uz 16. jūniju sakarā ar remontdarbu veikšanu tiek atcelts pēdējais 1. maršruta tramvaja reiss: atiešanas laiks no pieturas"Butļerova iela" plkst. 0.05, atiešanas laiks no pieturas"Stacija"plkst. 0.32.

  Tramvaja vietā kursēs mazietilpības autobuss ar šādu kustības shēmu:

  Jātnieku iela (piet.:"Cialkovska iela","Zeļinska iela","Jātnieku iela") – Smilšu iela (piet.:"Kultūras un sporta pils") – Valkas iela – 18. novembra iela (piet.:"Valkas iela","Jelgavas iela","Ventspils iela","Baznīcu kalns","Viestura iela") – Daugavas iela – Imantas iela (piet.:"Vienības iela") – Cietokšņa iela (piet.:"Rīgas iela") – Sakņu iela – Alejas iela – Saules iela – Stacijas iela (tramvaju piet.:"Stacija") – Kandavas iela – Cietokšņa iela (piet.:"Rīgas iela") – Imantas iela (piet.:"Daugavas iela") – Daugavas iela – 18. novembra iela (piet.:"Siltumcentrālē Nr.1"."Cietokšņa iela","Baznīcu kalns","Ventspils iela","Jelgavas iela") – Valkas iela (piet.:"Valkas iela") – Smilšu iela (piet.:"Kultūras un sporta pils","Jātnieku iela") – Jātnieku iela (piet.:"Zeļinska iela", Cialkovska iela").

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Pilsētas svētku laikā tiks mainītas autobusu Nr. 9 un Nr. 10A kustības shēmas:

  Viestura ielas posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai š.g. 8. jūnijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar to maršruta NR. 10A autobusiem nebūs iespējas piebraukt pie autobusa pieturas “Sakņu iela”, kura atrodas Viestura un Sakņu ielas krustojumā.

  Parādes ielas posmā no Cietokšņa ielas līdz Daugavas ielai no š.g. 6. jūnija plkst. 18.00 līdz 10. jūnija plkst. 1.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar to maršruta NR. 9 autobusiem nebūs iespējas piebraukt pie autobusa pieturas “Rīgas iela”, kura atrodas Cietokšņa un Rīgas ielas krustojumā.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • 7.–9. jūnijā, Pilsētas svētku laikā, uzņēmums "Daugavpils satiksme"ievieš sabiedriskā transporta papildreisus. Svētku laikā (8. un 9. jūnijā) braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā būs bez maksas.

  7. jūnijā

  1) Ieviesti papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 1 ar atiešanas laiku no pieturas"Vienības nams"(Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst. 21.46; 22.01*; 22.16; 22.31; 22.46*; 23.11; 23.36; 00.36;

  atiešanas laiks no pieturas"Butļerova iela": plkst. 21.15; 21.30*; 21.45; 22.00; 22.15*; 22.40; 23.05; 00.05;

  no plkst. 17.02 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagoni vai sešasu tramvaji;

  2) papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 3 ar atiešanas laiku no pieturas"Cietoksnis": plkst. 21.40*; 22.30*; 22.55*; 23.20*; 23.45*; 00.10*; 00.35*; 01.00*; 01.25*; 02.00*;

  visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai"Butļerova iela".

  8. jūnijā

  1) Papildreisi tramvaja maršrutā Nr. 1 ar atiešanas laiku no pieturas"Butļerova iela": plkst. 18.54; 19.08; 19.21; 19.34*; 19.49; 20.00; 20.10*; 20.20; 20.30; 20.40*; 20.50; 21.00; 21.10*; 21:20; 21.30*; 21.40; 21.50*; 22.00; 22.10*; 22.20*; 22.30; 22.40*; 22.50*; 23.00; 23.10*; 23.20*; 23.30*; 23.40*; 23.50*; 00.00; 0.15*; 0.30*;

  atiešanas laiks no pieturas"Vienības nams"(Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst. 19.25; 19.39; 19.52; 20.05*; 20.20; 20.31; 20.41*; 20.51; 21.01; 21.11*; 21.21; 21.31; 21.41*; 21.51; 22.01*; 22.11; 22.21*; 22.31; 22.41*; 22.51*; 23.01; 23.11*; 23.21*; 23.31; 23.41*; 23.51*; 00.01*; 00.11*; 00.21*; 00.31; 00.46*; 01.01*;

  2) palielināts kursējošo tramvaju vagonu skaits laika periodā no plkst. 10.48 līdz plkst. 15.28: vienvagona un divvagonu (vai sešasu) tramvaji kursēs pamīšus, bet no plkst. 15.38 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagonu vai sešasu tramvaji;

  3) papildreisi 17A autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta": plkst. 22.00, 23.35, 23.40, 00.15 un no pieturas"Aveņu iela": plkst. 22.18, 23.53, 23.58, 00.33;

  4) papildreiss 12. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta"plkst. 23.30 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  5) papildreisi 10. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas"Autoosta"plkst. 23.30 un reiss ar atiešanas laiku plkst. 23.15 pārcelts uz plkst. 23.30 (vienlaicīgi kursēs 2 autobusi);

  6) papildreiss 8. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas "Autoosta" plkst. 23.30;

  7) papildreiss 7. autobusa maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas "Autoosta" plkst. 23.30, kur kustības shēma atpakaļceļā paredz iebraukšanu Nīderkūnos.

  9. jūnijā

  Tramvaja maršrutāNr.1no plkst. 10.48 līdz plkst. 20.22 palielināts kursējošo vagonu skaits.

  *- papildreisi

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705 (tramvaju daļa)

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270 (autobusu daļa)

  AS "Daugavpils satiksme"