Aktualitātes

 • Remontdarbu laikā, no š.g. 10. jūnija plkst. 9.00, Veselības ielas posmā no Reģionālās slimnīcas līdz 18. novembra ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Sabiedriskais transports (autobusa maršruti Nr. 1, 12, 20A/2 un 22), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa 18. novembra un Vasarnīcu ielu līdz Reģionālajai slimnīcai, kur apgriezīsies, turpmāko ceļu turpinot pa Vasarnīcu un 18. novembra ielu.

  Sabiedriskā transporta maršrutu Nr. 2, 11, 14 un 23 autobusi apgriezīsies pie Reģionālās slimnīcas un nepiebrauks pie pieturas “Čiekuru iela” (Plaušu centrs).

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

  No 2019. gada 20. maija līdz 31. maijam bija slēgta tramvaju kustība 3. maršrutā no pieturas “Valkas iela” līdz galapunktam “Stropu ezers” – šajā laika būvnieks veica pārmiju ierīkošanas darbus, lai savienotu jaunbūvējamo tramvaju līnijas posmu ar jau esošo sliežu ceļu Reģionālās slimnīcas piebraucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumā. Tramvaju kustība šajā posmā bija slēgta arī 2018. gada rudenī, kad līdzvērtīgi pārmiju ierīkošanas darbi norisinājās Vasarnīcu ielas un 18. novembra ielas krustojumā pie Brāļu kapiem.

  2019. gada 31. maijā neilgi pēc plkst. 9.00 tika veikts izmēģinājuma brauciens, lai pārbaudītu sliežu ceļu savienojuma vietas caurlaidi; tā kā tas noritēja veiksmīgi, jau no 31. maija plkst. 10.00 tika pilnībā atjaunota kustība 3. tramvaja maršrutā.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • No š.g. 31. maija plkst. 10.00 ir atjaunota tramvaju kustība no Valkas ielas līdz Stropu ezeram. Pirmais 3. maršruta tramvajs dosies ceļā plkst. 9.56 no pieturas “Valkas iela”, turpmāk 3. maršruta tramvajs kursēs pēc esošā kustības saraksta.

  Sakarā ar Kohēzijas fonda projekta darbības "Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī"realizāciju 3. maršruta tramvaja līnija posmā no pieturas "Valkas iela" līdz pieturai "Stropu ezers" bija slēgta no 20.05.2019. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai no Valkas ielas līdz Stropu ezeram tika izmantoti mazietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka tramvaju kustība šajā posmā ir atjaunota, papildus ieviestie mazietilpības autobusu reisi tiek atcelti.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS "Daugavpils satiksme" atgādina, ka no 1. jūnija skolēniem braukšanas maksa sabiedriskajā transportā: - uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, maksa par braucienu ir EUR 0,00 (bezmaksas); - uzrādot derīgu skolēna apliecību, maksa par braucienu ir EUR 0,05; - ja skolēnam nav līdzi ne skolēna bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ne skolēna apliecības, maksa par braucienu ir kā parastam pasažierim - EUR 0,50 (svētdienās un svētku dienās - EUR 0,25).
 • Akcijas “Muzeju nakts 2019” laikā AS “Daugavpils satiksme” nodrošinās tramvaju un autobusu papildreisus:

  · Tramvaja maršrutā Nr.3 18.05.2019.–19.05.2019. tiek organizēti papildreisi un pagarināts tramvaju kursēšanas laiks līdz plkst.01.00, vienvagonu tramvajus nomainot ar divvagonu tramvajiem.

  Tramvaja papildreisu atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis”: plkst. 21.40; 22.30; 22.55; 23.20; 23.45; 00.10; 00.35; 01.00 (visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”).

  · Autobusa maršrutā Nr.12 papildreisa atiešanas laiks no pieturas “Autoosta” 19.05.2019. plkst.00.30.

  · Autobusa maršrutā Nr.17A papildreisa atiešanas laiks no pieturas “Autoosta” 19.05.2019. plkst.00.30.

 • No š.g. 20.maija līdz 31.maijam tiks slēgta tramvaju kustība no Valkas ielas līdz Stropu ezeram.

  Sakarā ar Kohēzijas fonda projekta darbības “Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” realizāciju 3.maršruta tramvaja līnija posmā no pieturas “Valkas iela” līdz pieturai “Stropu ezers” tiks slēgta no 20.05.2019. plkst.9.00 līdz 31.05.2019.

  Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai no Valkas ielas līdz Stropu ezeram tiks izmantoti mazietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka mazietilpības autobusos ir tikai 15‑22 sēdvietas, iespēju robežās pasažierus lūdzam izvēlēties kādu no alternatīvajiem maršruta autobusiem: 3.maršruta autobusu, kas kursē līdz Jaunstropiem, 1. vai 12. maršruta autobusu, kas kursē gar Daugavpils reģionālo slimnīcu.

  Mazietilpības autobusos, kas kursēs no autobusu pieturas “Valkas iela” līdz pieturai “Stropu ezers”, būs derīgas biļetes, kas iegādātas tramvajā no pieturas “Cietoksnis” līdz pieturai “Valkas iela”. Biļetes, kas tiks iegādātas mazietilpības autobusā no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Valkas iela”, tāpat būs derīgas braukšanai 1. un 3.maršruta tramvajā.

  Lūdzam pievērst uzmanību, ka mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Valkas iela” un “Stropu ezers” atšķirsies no 3.maršruta kustības grafika: no pieturas “Valkas iela” netiks īstenoti reisi plkst.9.06, 9.31, 13.41, 14.06, 17.51 un 18.16, bet plkst.20.46 kursēs papildreiss līdz pieturai “Stropu ezers”.

  Mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Valkas iela”: plkst.5.46, 6.11, 6.36, 7.01, 7.26, 7.51, 8.16, 8.41, 9.56, 10.21, 10.46, 11.11, 11.36, 12.01, 12.26, 12.51, 13.16, 14.31, 14.56, 15.21, 15.46, 16.11, 16.36, 17.01, 17.26, 18.41, 19.06, 19.31, 19.56, 20.21, 20.46, 21.11.

  Mazietilpības autobusa atiešanas laiks no pieturas “Stropu ezers”: plkst.6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 8.30, 8.55, 10.10, 10.35, 11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 21.00, 21.25.

  AS “Daugavpils satiksme” lūdz pilsētas iedzīvotājus ar sapratni attiekties pret pagaidu neērtībām.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, nolūkā pilnveidot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2019.gada 21.maijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS "Daugavpils satiksme" 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. AS "Daugavpils satiksme" revidenta iecelšana 2019.gadam un atlīdzības noteikšana.

  4. "Akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi" jaunas redakcijas saskaņošana.

 • Ņemot vērā iepriekšējo gadu pasažieru plūsmas rādītājus, 09.05.2019. vakarā tiks ieviests 1. maršruta tramvaja papildreiss, kā arī vienvagonu tramvaji tiks nomainīti uz divvagonu vai sešasu tramvajiem. Divvagonu tramvaju atiešanas laiks no pieturas “Butļerova iela”: plkst. 21.00, 21.20, 21.40, 21.50 (papildreiss), 22.05, 23.05.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

  Atgriežoties no tehnoloģiskā pārtraukuma saistībā ar būvniecībai nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ar 2019. gada 2. aprīli ir atsāktu darbi jaunas tramvaju līnijas izbūvē līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir jāveic daļa sliežu ceļu izbūves darbu, proti, jāizbūvē pagrieziens no 18. novembra ielas uz Veselības ielu un tam piegulošā sliežu ceļa daļa, jānostiprina ierīkotā atbalstsiena, kā arī jāierīko projektā paredzētās tramvaju un autobusu pieturvietas un jāveic teritorijas labiekārtošanas darbi.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

 • Š.g. 5. maijā, pusmaratona “Skrien Latvija” laikā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 tiks ieviestas izmaiņas autobusa maršruta Nr. 13A kustības shēmā!

  Iepriekš norādītajā laikā Cietoksnī satiksme tiks daļēji slēgta, līdz ar to autobuss Nr. 13A kursēs tikai no pieturas “Imperatora iela” un līdz tai, savukārt līdz pieturai “Aleksandra iela” un “Rotko centrs” autobuss nekursēs.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"