Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26km).

  Šī pusgada laikā ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta pamatne sliežu ceļam, kā arī lielākā sliežu ceļa daļa. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

  Tāpat oktobra sākumā uz 2 nedēļām tika pārtraukta 3.maršruta tramvaja kustība posmā no Valkas ielas līdz galapunktam Stropos, lai izbūvētu pārmiju posmu 18.novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā; šajā laikā pasažieru pārvadājumiem šajā maršruta posmā tika izmantoti mazietilpības autobusi. Būvnieki ne tikai iekļāvās noteiktajos termiņos, bet darbus pabeidza agrāk par noteikto, tādējādi tramvaja kustība visā maršrutā tika atjaunota par pāris dienām agrāk.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido 72-75%, pamatdarbus tiek plānots pabeigt līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, pēc tā atliks tikai veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

  Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5650200,00 EUR.

  Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

  AS “Daugavpils satiksme”

  65433632

 • AS ‘’Daugavpils satiksme’’ pamatojoties uz Daugavpils pašvaldības veikto iepirkumu procedūru, ir uzsākusi sagatavošanās darbus, lai varētu uzsākt būvniecības ieceres faktisko realizāciju.

  Būvdarbu ietvaros ir plānota esošā sliežu ceļu pārbūve, balstu, kontakttīkla sistēmas atjaunošana, kā arī esošo pieturvietu pārbūve, kas nodrošinās vides pieejamības prasības Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā. Veicot ielu un sliežu ceļu krustojumu vietu rekonstrukciju, tiks uzlaboti pārvietošanās un drošības apstākļi visiem satiksmes dalībniekiem.

  Lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, ka arī uzlabotu pārvietošanās iespējas pilsētas robežās, veicot pārbūves darbus Ventspils un 18. novembra ielas krustojumā, tiks nodrošināta jauna maršruta izveide.

  Atbilstoši Daugavpils pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem un pieņemto lēmumu, tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju CBF SIA ‘’Binders’’ par kopējo summu EUR5998 996 . Darbu izpildes termiņš – 15 mēneši.

  Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

  AS ‘’Daugavpils satiksme’’

  65433632

 • AS “Daugavpils satiksme” īstenotā “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018.gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunbūves būvdarbi 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km), turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošiem sliežu ceļiem.

  Noslēdzot teritorijas atmežošanu, ir uzsākta sliežu trases nospraušana un tuvākajā laikā tiks uzsākta ierakuma veidošana un pamatnes izbūve sliežu ceļam.

  Paralēli tiek nodrošināta ūdensvada, gāzesvada pārlikšana, kā arī tiek veikta kontakttīkla balstu pamatu izbūve.

  Kopš būvdarbu uzsākšanas izpilde sastāda 18 % , plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2019.gada aprīlī.

  Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena EUR 5650200.

  Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai papildus dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % sedz Daugavpils pilsētas dome.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018. gada 3.aprīlī plkst. 10:30 ar šādu darba kārtību

 • AS “Daugavpils satiksme” vadība informē par tuvojošos uzņēmuma restrukturizāciju ar darbinieku skaita samazināšanu.

  Izmaiņas skars administrācijas štata vienības – plānots atbrīvot 3-5 administrācijas darbiniekus, kā arī Iekšējās kontroles iecirkni, kura darbinieku skaits samazināsies no 10 līdz 6 cilvēkiem.

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Mežciema iedzīvotāju lūgumu izmainīt autobusu maršrutu Nr.5 „Autoosta – Mežciems – Cietoksnis – Autoosta” kustības shēmu, lai iedzīvotajiem būtu ērtāk nokļūt mājās, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 1.apriļa pastāvīgā kārtā katru dienu, autobusu maršruta Nr.5 reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst.12:20; 13:20 un 14:20 kursēs caur „Jaunforštadtes” mikrorajonu, tapāt ka jau esošie reisi ar atiešanas laiku plkst. 15:20; 16:20 un 17:20.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

  AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01. aprīļa pastāvīgā kārtā darba dienās ieviest izmaiņas atiešanas laikiem autobusa maršrutam Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi”

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01.aprīļa pastāvīgā kārtā katru dienu ieviest eksperimentālā kārtā ieviestu maršruta Nr.16 „Autoosta – Piena kombināta ciemats” kustības sarakstu:

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, ” no š.g. 1.aprīļa katru dienu eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiek mainīts maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” autobusa atiešanas laiks:

  no Križiem: no plkst. 21:55 tiek pārcelts uz plkst. 22:04.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijano š.g. 01.aprīļa nolēma izslēgt no pastāvīgā maršruta tīkla autobusu maršrutu Nr.1A „Autoosta – Ceļinieku ciemats” un pastāvīgā kārtā katru dienu ieviest eksperimentālā kārtā ieviestu autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” reisu ar atiešanas laiku no Autoosta plkst. 06:30 un no Križiem plkst. 07:10 un kursēšanu centra virzienā gar Reģionālo slimnīcu un Ķīmiķu ciematu, vienlaikus sakarā ar eksperimenta negatīvajiem rezultātiem reisā ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 17:15 tiks atcelts iepriekš ievests iebraukums Ķīmiķu ciematā mikrorajonā un pie Reģionālās slimnīcas.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”