Apsveikumi

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

AS "Daugavpils satiksme" martā sirsnīgi sveic dzimšanas dienā šādus darbiniekus:

Jānis VINGRIS

01.03.

Tamāra VLASEVŅINA

01.03.

Karīna KUŅKO

03.03.

Marija POŽARSKA

05.03.

Jūlija DMITRIJEVA

06.03.

Anatolijs PLATKOVS

06.03.

Nadežda CVETKOVA

06.03.

Nina BELYANCHIKOVA    

06.03.

Tatjana GRAKOVIČA           

08.03.

Vladimir FEDOROV

08.03.

Romāns PORADO

10.03.

Anna ANTONĀNE

10.03.

Viktor FEDOROV

12.03.

Nadežda LAZAREVA

13.03.

Vladimirs PETUNOVS

13.03.

Antoņina OGLODKOVA

14.03.

Fjodors TERENTJEVS

14.03.

Olga LAIZĀNE

14.03.

Oļegs HODAŅONOKS       

16.03.

Žana BORISENKO

17.03.

Edmunds JASVINS

17.03.

Josifs KIŽLO

17.03.

Igors STAĻUNS

18.03.

Jefrasija DUBINOVIČA

19.03.

Aleksandrs KUZMINS

19.03.

Josifs DUNDERS

20.03.

Antons PILACS

20.03.

Dina NAGLE

21.03.

Sergejs ŠARŠŅOVS

21.03.

Vladimirs MEDVECKIS

21.03.

Aleksandrs GRIŅKO

22.03.

Valentīna RUSKIHA

23.03.

Edgars ŠITOVS

23.03.

Irina VISOCKA

24.03.

Vasilijs SEMJONOVS

25.03.

Tatjana PAVLOVA

27.03.

Alla IVANOVA

27.03.

Sergejs SERGIJENKO

27.03.

Svetlana ŠKĀRSTANE

28.03.

Aleksejs LAVRECKIS

28.03.

Zoja VALPĒTERE

28.03.

Jevgēnijs VASIĻJEVS

29.03.

Valentīna PARŠUTA

30.03.

Oļegs PANTEĻEJEVS

30.03.

Jevgenijs SJUTRUKOVS

31.03.