Biļetes (autobusi)

Braukšanas maksa pilsētas autobusos, iegādājoties vienreizēju biļeti - EUR 0.50


1. Autobusa meneša bilete - Pasazieriem, kuri brauc ar autobusu ir tiesibas iegadaties autobusa meneša bileti uz vienu menesi. Autobusa menešbilete visiem maršrutiem 35.00 EUR


2. Autobusa menešbilete vienam maršrutam 25.00 EUR


3. Autobusa menešbilete diviem maršrutiem 30.00 EUR


4. Profesionalas izglitibas audzekna meneša bilete - profesionalas izglitibas iestazu klatiene un neklatiene izglitojamajiem, kuri apgust profesionalas pamatizglitibas, arodizglitibas vai profesionalas videjas izglitibas programmas un kuri deklarejuši pamatdzivesvietu Daugavpils pilsetas administrativaja teritorija, ir tiesibas macibu gada laika izmantot pilsetas sabiedrisko transportu pilsetas nozimes maršrutu tiklos ar 50% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzradot menešbileti 12.50 EUR.


5. Skolena bezmaksas bilete braukšanai pilsetas sabiedriskaja transporta 2019./2020.m.g. - visparejas izglitibas iestazu klatiene un neklatiene izglitojamajiem, kuri deklarejuši pamatdzivesvietu Daugavpils pilsetas administrativaja teritorija, ir tiesibas macibu gada laika izmantot pilsetas sabiedrisko transportu pilsetas nozimes maršrutu tiklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzradot attiecigu dokumentu.

BIĻETES (TRAMVAJI)