„Par transportlīdz. civiltehniskas atbildības obligāto apdrošin. OCTA un KASKO brīvprātīgo transp.apdroš.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/08
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājums KASKO
Finanšu piedāvājums OCTA

Uzvarētāja nosaukums: AAS ”Baltikums”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 18.01.2013.