„Smilts iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/45
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.08.2013.