„Tramvaja un autobusa mēneša biļešu izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/66
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
Mēnešbiļešu paraugi

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Print plus"
Uzvarētāja cena: 288.00 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 09.12.2013.