Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

          Ar šo paziņojam ka tiek mainīts 2018. gada 4. oktobra paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu Nr.1-10/317 norādītais datums.

          Ārkārtas akcionāra sapulce norisināsies Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018. gada 19. oktobrī plkst. 09.30.

          2018. gada 4. oktobra paziņojumā Nr. 1-10/317 norādītā darba kārtība paliek nemainīga.