Grozījumi paziņojumā par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 8.novembrī plkst.09:00  sekojošu darba kārtību papildināt ar trešo un ceturto jautājumu:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Par “Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšanu.

3.      Valdes locekļa S. Blagoveščenska atsaukšana.

4.      Valdes locekļa ievēlēšana.