“Akumulatoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/77
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija