“Aploksnes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/39
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Hermess”
Uzvarētāja cena: 80,00 EUR bez PVN