“Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija