“Autogāzes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/50
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas propāna gāze”
Uzvarētāja cena: 776,00 EUR bez PVN