“Autoriepu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/60
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “JUVA”
Uzvarētāja cena: EUR 26 394,80