“Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana jaunas tramvaju līnijas izbūvei un depo atjaunošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/ 46/KF
Dokumentācija:

Nolikums

Shēma Nr.1 A-daļa

Shēma Nr.1 B-daļa