“Ceļa daļas nosēduma likvidācija, Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/68
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta